CAO voor het Levensmiddelenbedrijf algemeen verbindend verklaard

2-5-2024

Afgelopen woensdag heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf algemeen verbindend te verklaren. Vakcentrum is verbijsterd over dispensatie voor Picnic.

Dit besluit moet nog worden gepubliceerd, wellicht gebeurt dit vrijdag 3 mei. Het besluit volgt op aandringen van de sociale partners. Zij wezen de minister er op dat zij zich al ruim een half jaar aan het beraden was.

Naast het algemeen verbindend verklaren is wel een dispensatieverzoek van de Werkgeversvereniging E-commerce Nederland (voor Picnic) door de minister toegewezen.

Vakcentrum is  enerzijds blij dat de minister de cao algemeen verbindend heeft verklaard en dat de minister nu wederom bevestigt dat Picnic onder de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf valt. Anders kan er immers geen dispensatie verleend worden. De minister komt hiermee tot dezelfde conclusie als de eerdere uitspraak van de  rechtbank in Utrecht.

Dispensatie Picnic verbijsterend

Het Vakcentrum is verbijsterd over de dispensatie. De minister geeft de dispensatie omdat enkele partijen aangeven zouden hebben in overleg te zijn of te gaan. Zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties die betrokken zijn bij de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf zijn echter niet op de hoogte van (eventuele) gesprekken of een daartoe aangestelde bemiddelaar, zoals de minister noemt.

Het verbaast het Vakcentrum dat de minister in de beraadslagingen voorafgaand aan de besluitvorming ons als werkgeversorganisatie, niet heeft benaderd om bovenstaande te toetsen.

Het Vakcentrum beraadt zich dan ook op nadere stappen.