Consumenten spreken massaal steun uit voor lokale zelfstandige supermarkt

17-11-2023

Meer dan 10.000 consumenten hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor de lokale zelfstandig supermarktondernemer. De klanten van, vooral kleinere, supermarkten beschreven in de SUPER STEUN kaartenactie hoe belangrijk de supermarkt voor henzelf, het dorp of het verenigingsleven is. De ondernemer draagt bij aan lokale activiteiten, verenigingen en sociale contacten.

Bloemlezing

Vanochtend presenteerde Vakcentrum-bestuurslid Froukje Mulder een bloemlezing aan demissionair minister-president Mark Rutte tijdens een bijeenkomst in het kader van de Dag van de Ondernemer. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Andriaansens ontving een SUPER STEUN krant uit handen van Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten.

Ondernemen wordt steeds moeilijker

“Supermarktondernemers vervullen een belangrijke rol te vervullen voor hun klanten, maar in bredere zin ook voor buurt, wijk of dorp” zegt Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum. “Dat willen we met de SUPER STEUN actie nog eens benadrukken. En het is heel mooi dat klanten dat van harte onderschrijven. Aan de andere kant wordt het ondernemen steeds moeilijker. Ondernemers hebben niet alleen last van enorme huurprijsstijgingen en (te) hoge energiekosten, maar ook van een stijging van de loonkosten van 20% binnen 13 maanden.

Den Haag maakt het winkeliers ook steeds moeilijker. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ondernemer en nieuwe regels opgelegd die kunnen leiden tot omzetverlies. Denk bijvoorbeeld aan het voorgenomen verbod op de verkoop van tabak en de accijnsverhoging en daarmee ook een groter prijsverschil ten opzichte van onze buurlanden. Ondertussen moeten de ondernemers investeren in digitalisering en verduurzaming.”

De meerwaarde van de zelfstandig ondernemer

De SUPER STEUN-actie benadrukt nog eens de meerwaarde van de zelfstandig ondernemer. Zij zijn, als mkb-bedrijven, niet alleen goed voor het overgrote deel van de werkgelegenheid in de detailhandel, ze zijn van groot belang voor de maatschappelijke samenhang en daarmee de leefbaarheid in de buurt, wijk, dorp of stad.

Naast het draaiend houden van de eigen winkel, onderneemt de zelfstandig winkelier ook buitengewoon veel buiten de winkel. De ondersteuning van (lokale) verenigingen en activiteiten is daarbij het meest zichtbaar. Maar de winkeliers leveren ook een bijdrage aan het onderwijs, de zorg, de veiligheid en leefbaarheid. De maatschappelijke betrokkenheid is ook terug te zien in het personeelsbeleid en de ruimte die geboden wordt aan medewerkers met een beperking, of aan oudere medewerkers.

Aandacht van de politiek

De actie SUPER STEUN wordt georganiseerd door het Vakcentrum, de branchevereniging voor zelfstandig supermarkten. “Supermarkten verspreid over het land, hebben tot nu toe ruim 10.000 steunbetuigingen ontvangen. Die zijn door het Vakcentrum onder andere gepresenteerd aan demissionair minister-president Mark Rutte vanochtend in het Torentje. Hij schreef op een exemplaar van de SUPER STEUN krant: “Fantastisch wat kleine en grote supermarkten in dorpen en wijken doen voor samenhang, gezelligheid, naar elkaar omkijken.”


Ook demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens kreeg een SUPER STEUN krant. “We blijven de steunbetuigingen verzamelen en gebruiken. De overheid moet echt beter begrijpen hoe belangrijk de supermarkt is voor een buurt, wijk of dorp” besluit Patricia Hoogstraaten..

Op de website www.supersteun.nl zijn reacties te lezen.