Contant geld moet betaalbaar en veilig blijven

15-3-2024

Het Vakcentrum heeft (via MKB-Nederland) gereageerd op het voorstel voor aanpassingen in de Wet chartaal betalingsverkeer. De Wet chartaal betalingsverkeer heeft tot doel om contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden.

Het voorstel bevat de volgende maatregelen:

  • Grote banken worden verplicht om een landelijk dekkende basisinfrastructuur van geldautomaten te verzorgen.
  • Banken worden verplicht om hun betaalrekeninghouders toegang te bieden tot de chartale basisinfrastructuur, tegen maximumtarieven. Het opnemen en storten van bankbiljetten moet voor particulieren gratis zijn. Dit geldt niet voor banken met minder dan 50.000 betaalrekeninghouders in Nederland.
  • Om de continuïteit van dienstverlening in het geldtransport te waarborgen, gaat de Nederlandsche Bank (DNB) deze monitoren. Grotere geldtransportondernemingen krijgen daarom een aantal verplichtingen, bijvoorbeeld om periodiek aan DNB te rapporteren over hun financiële gezondheid.
  • DNB houdt toezicht op de naleving van de wet.

Namens de Vakcentrumleden is ingebracht dat het essentieel is dat de kosten voor de ondernemer ook daadwerkelijk worden begrensd. Ook moet het aspect veiligheid voor ondernemers en medewerkers steeds in belangrijke mate meewegen bij de ontwikkeling van nieuw beleid. De volledige reactie op de internetconsultatie is hier te lezen.