Goed voorbeeld doet goed volgen

3-7-2024

Goed voorbeeld doet goed volgendat heeft de wetgever wellicht gedacht bij de introductie van de verplichte duurzaamheidsrapportage (Corporate Sustainability Reporting Directive) voor grote bedrijven met daarbij een vrijstelling voor het MKB-bedrijfsleven. Hier moet op getoast worden.
Of toch niet?

Een doorsijpeleffect is heel leuk bij een toren champagneglazen. Dan willen we alle glazen gevuld hebben. Dat is echter zeker niet het geval als het om verplichtingen gaat.
De rapportageverplichting, opgelegd aan de grote ondernemers, bevat de voorwaarde om de verplichting door te geven aan iedereen in de keten. Het doorsijpeleffect raakt dus ook het ‘vrijgestelde’ MKB!

Het is daarom belangrijk om te weten waar de verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD over gaat, waar je als zelfstandig ­ondernemer staat qua duurzaamheid, welke informatieverzoeken verwacht kunnen worden en wat de MKB-er al dan niet gevraagd kan worden.

Daarom heeft het Vakcentrumbestuur ­besloten om, vooruitlopend op ­Europese standaarden voor vrijwillige rapportage door het MKB, een deugdelijk Vakcentrum sjabloon aan te bieden aan de leden. Hiermee wordt een groot deel van de complexiteit van de wetgeving weggenomen. ­Aandachtspunten zijn onder meer: emissies, grondstoffen, afval, water, biodiversiteit, vervuiling en eigen medewerkers.

Het Vakcentrum sjabloon vrijwillige ­duurzaamheidsverslaggeving biedt ­winkeliers handvatten om eigen beleid te ­formuleren en zich verder te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Ofschoon ­verantwoordelijk voor slechts 2% van de ­totale uitstoot, zijn ­mkb-winkeliers deels bereid om hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid vrijwillig te delen, ook met de consument. (Die consument is ­verantwoordelijk voor 12% van de uitstoot.) Dit onder het motto: goed voorbeeld doet goed volgen.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur

Kvk Centrale Raad 2023 WEB 7813