Jumbo Harald & Ilse van Beek, Panningen: "Geen personeelstekort door omdenken"

30-12-2023

Jumbo Harald & Ilse van Beek in Panningen is dit jaar verkozen tot het Beste Leerbedrijf nadat het bedrijf eerder al werd uitgeroepen tot winnaar van de sector Entree. Deze bijzondere erkenning kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Al sinds het begin van hun supermarktcarrière in 2004, werken Harald en Ilse veel met BBL’ers (Beroepsbegeleidende Leerweg; een combinatie van leren en betaald werken). Voor Harald en Ilse biedt dit veel voordelen. Personeelstekorten kennen zij bijvoorbeeld niet. Geen wonder dat collega’s en het hoofdkantoor van Jumbo zelf veel interesse tonen.

Harald en Ilse werkten altijd al met een groot aantal BBL’ers. Ze hadden weliswaar de nodige ervaring maar zagen vanaf 2018-2019 de aantallen BBL’ers van de reguliere MBO Retailopleidingen toch gestaag afnemen. “In de zomer van 2021, na de coronalockdown, maakten we ons echt zorgen over de bezetting. We zijn daarover samen gaan brainstormen en kwamen tot de conclusie dat we een professionaliseringsslag moesten maken om jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen volwaardig onderdeel van ons team te worden”, legt Harald uit. “Enkele jongeren uit deze doelgroep waren bij ons al aan het werk met hulp van een jobcoach en we merkten dat er in ons team verschillende collega’s zijn die het goed lukte deze jongeren te begeleiden. Vervolgens zijn we het gesprek aangegaan met de gemeente die direct ­enthousiast was. Samen met de gemeente en de jobcoach-organisatie zijn we een pilot gestart met als doelstelling om binnen een half jaar het aantal jongeren uit deze doelgroep te laten doorgroeien naar tien. Dat lukte. Voor ons een teken dat als je hier tijd en energie in steekt, je daar uiteindelijk de vruchten van plukt.”

Elke jongere wordt gekoppeld aan een ‘Harrie’

Jumbo Harald & Ilse van Beek richt zich met name op jongeren die uitstromen uit praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, of op jongeren die om een andere reden geen middelbaar schooldiploma hebben. Deze groep is groot volgens Ilse. Zo werken er ook enkele jongeren waarvan eerder op het speciaal onderwijs werd aangenomen dat zij later alleen in de dagbesteding terecht konden. “De praktijk leert ons dat als je jongeren goed begeleidt in een takenpakket en werktijden geheel op maat maakt, ze vaak verder komen in hun ontwikkeling dan aanvankelijk werd gedacht”, aldus Ilse.
Elke jongere wordt gekoppeld aan een ‘Harrie’ (Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk). Dat is een ervaren, vaste medewerker die voor deze job eerst een tweedaagse training heeft gevolgd en ook continu wordt ondersteund door de externe jobcoaches. De training leert vooral ‘omdenken’: kijk wat de mogelijkheden zijn van iemand, niet wat de onmogelijkheden zijn.
“De jongeren die via het leer-, ontwikkeltraject bij ons binnenkomen, beginnen met kleine taken en korte diensten en de Harrie staat letterlijk en figuurlijk naast hem/haar. Gaat dit goed, dan ga je verder bouwen”, legt Harald uit.
“Kleine stapjes. Bij de een mondt dat uit tot een reguliere baan binnen ons team, met alle voorkomende taken, bij de ander blijft het een baan op maat. Ook dat is goed. Deze jongeren hebben vaak al heel wat meegemaakt en vooral gehoord wat ze niet kunnen. De basis is een zachte landing in het bedrijf en ze het gevoel te geven deel uit te maken van onze ‘familie’. Met de groei in hun ontwikkeling zie je vaak ook het gevoel van eigenwaarde groeien. Dat is echt prachtig om te zien”, aldus Ilse. “Veel van deze jongeren gaan na het ‘landen’ ook echt leren in het MBO. Een Entreeopleiding (MBO niveau 1) opent de deur naar reguliere MBO opleidingen of praktijkverklaringen (wanneer het theoretische gedeelte van de opleiding te hoog gegrepen is). Mede dankzij de inzet van deze nieuwe groep medewerkers krijgen we de bezetting nu makkelijker rond en dat geeft ons ook meer rust. Daarbij zijn het ook hele loyale krachten, die we niet zomaar weer zien vertrekken.”

We zijn geen sociale werkplaats

De verkiezing tot Beste Leerbedrijf heeft veel publiciteit gegenereerd. Klanten reageren heel positief en zijn dankbaar dat Jumbo Harald & Ilse van Beek deze sociaal-maatschappelijke rol vervult. Voor sommige klanten is het zelfs reden voor deze supermarkt te kiezen. “Onze aanpak werkt. Wij hebben geen personeelstekorten meer maar we krijgen wel veel open sollicitaties van jongeren die moeilijk aan het werk komen”, aldus Harald.
“De mensen zijn er dus en dat geldt voor elke gemeente. Dat potentieel kun je benutten, mits je er zelf tijd en energie in steekt”, vervolgt Ilse die zegt dat er veel interesse is van andere collega’s in hun aanpak. Vaak positief, soms ook wat argwanend. “’Ik ben toch geen sociale werkplaats’, horen we weleens. Dan leggen we het nog eens uit en vertellen dat onze aanpak ook bedrijfseconomische waarde heeft. Je hebt namelijk een hogere bezetting op de werkvloer terwijl deze mensen niet voor 100% op de loonkosten drukken”, legt Harald uit “Maar het allerbelangrijkst is toch dat je dit vanuit je hart doet. Het is allereerst goed voor de jongeren zelf, goed voor de gemeenschap en ja, het is ook goed voor ons. Ook het hoofdkantoor van Jumbo is inmiddels zeer geïnteresseerd in onze aanpak en recent is demissionair-minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij ons op bezoek geweest om hierover te praten. Dan doe je toch iets goeds, denk ik dan.”

Super Supermarkt Keurmerk

Gezien het voorgaande is het haast vanzelfsprekend dat Jumbo Harald & Ilse van Beek het Super Supermarkt Keurmerk draagt. “Ja, dit keurmerk zit ons als gegoten en houdt ons bij de les. Het is een objectief meetinstrument. Wat doe je goed, wat kun je verbeteren? Onderwerpen als lokale betrokkenheid (dankzij de Spek de Kas-actie ging er onlangs weer bijna € 40.000 naar 98 lokale verenigingen en scholen), lokaal assortiment en stimulerend personeelsbeleid sprongen er echt uit bij de laatste rapportage”, aldus Harald. “Op duurzaamheid echter moesten we nog slagen maken en hebben dat inmiddels ook gedaan. We zijn met de afvalstromen aan de slag gegaan, hebben energiebesparingsmaatregelen doorgevoerd. Binnenkort kunnen we zonnepanelen op ons dak gaan leggen, waarmee we het energieverbruik met circa 30% terugdringen. De derving door voedselverspilling is gedaald van 0,8% naar 0,5% sinds we met Jumbo’s Samen Tegen Verspillen zijn gestart. En dat draait ook om serieus veel geld.”

Volgend jaar openen we een Giftclub

Jumbo Harald & Ilse van Beek heeft een v.v.o. van 1400 m2. Er wordt een flinke omzet per m2 gedraaid en het volume blijft tot nu toe goed op peil. Graag zouden ze willen uitbreiden, maar dat is op deze locatie niet mogelijk. Toch is er een alternatief: het pand van de buren is gekocht en vanaf februari 2024 komt daar een Giftclub; een zogenaamde ‘gemakszaak’. “We breiden onze service verder uit door een samenwerking met verschillende pakketdiensten en klanten kunnen in de Giftclub pasfoto’s laten maken. We gaan loterijproducten, wenskaarten, lectuur, rookwaren en - de naam zegt het al - een mooi assortiment cadeau­artikelen verkopen”, vertelt Harald tot slot. “Als de Giftclub open is, gaan we vervolgens de supermarkt verbouwen. De vrijgekomen meters van assortimenten die we naar de Giftclub verplaatsen, gaan we gebruiken om het aanbod van met name versproducten en maaltijden verder te vergroten. Ook krijgt het kassapark een ruimere opzet.”