Meer europa

4-5-2024

Meer Europa was één van de conclusies tijdens de Algemene ledenvergadering van het Vakcentrum. Ruimte voor rendement was daar het thema, en de vraag: kan Europa hier een rol spelen?

Tijdens de rondetafelgesprekken waren de ondernemers het snel eens.
De territoriale leveringsbeperkingen kwamen als eerste ter sprake. Veel voorbeelden zijn genoemd, van food tot non-food. Dat dit nu door de minister van Economische Zaken en Klimaat in Europa wordt aangepakt is goed. Vervolgens werd vastgesteld dat er te veel ruimte zit in de mogelijkheden die lidstaten hebben om zelf te beslissen, bijvoorbeeld als het over gezondheid gaat.

Europa moet daarom een sterkere rol spelen in het gelijk trekken van de nationale speelvelden. Ook de verschillen in belastingen, accijnzen en verkrijgbaarheid van producten moeten kleiner worden. Het is volgens onze winkeliers ongewenst dat lidstaten hun eigen regels te weinig onderling afstemmen. Het gewenste level playing field ontbreekt hierdoor.

De nationale introductie van Europese regelgeving levert ook problemen op.
Nederland is te vaak het braafste jongetje uit de klas en moet vanaf nu in ieder geval stoppen met ‘goldplating’ en overbodige controles. Europa kan dit zelf ook oplossen door regels te introduceren, die geen extra koppen, onderlinge afwijkingen of interpretatieverschillen tussen de landen mogelijk maken. Ook werd gesteld dat er landen zijn, die Europese regels aan hun laars lappen of overrulen. In dat geval moet Europa hen sneller op de vingers tikken (beter toezicht).

Daar waar in Nederland eigen nationaal beleid mogelijk is, moet ervoor gezorgd worden dat dit zeker in de grensstreken, meer in de pas loopt met de buurlanden (accijnzen bijvoorbeeld). Als we in regelgeving meer gelijk oplopen met andere landen, dan ontstaat er zowel meer ruimte voor ondernemen als voor meer rendement èn meer Europa.

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur