Nieuwe crisis?

2-3-2024

De ene crisis volgt de andere op. Eerst Corona en vervolgens enorme inflatie. Realiseer je je dat er grote verschillen zitten tussen deze twee crises? De ene crisis volgt de andere op. Eerst Corona en vervolgens enorme inflatie. Realiseer je je dat er grote verschillen zitten tussen deze twee crises?
Inflatie treft de totale detailhandel. Er is geen onderscheid tussen branches zoals tijdens de covid crisis. De enorme inflatie kent met name verliezers en de schade is structureel.
De koopkracht is niet hersteld. Bij elke consument, ook de koopkrachtige, is het prijsgevoel versterkt en het spaargedrag vergroot. Deze verandering lijkt permanent.
Daarnaast is er een belangrijke demografische verschuiving: een groeiende groep ouderen, belangrijke consumenten, met deels andere behoeften.
Het totale consumentengedrag verandert ook om andere redenen ingrijpend, de aandacht voor duurzaamheid. Zo zal het autogebruik voor het doen van boodschappen afnemen. Parkeren is op veel plekken bijna onbetaalbaar geworden. De lokale aanwezigheid van winkels wordt, naast e-commerce, steeds belangrijker. Dit vereist op korte termijn een beleidsaanpassing. Niet alleen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Politiek Den Haag moet haar totale beleid aanpassen om te behouden waar we zo trots op zijn: een goed voorzieningenniveau. Het belang van de lokale winkelier voor de vitaliteit van de leefomgeving wordt alleen maar groter. Bij politieke besluitvorming is, naast een gedegen brede economische blik, een goede sociale beoordeling relevant.

Ten onrechte menen veel politici dat ze de consument ander gedrag kunnen opleggen via besluiten die ‘goed’ zijn voor de mens: minder suiker, minder vlees, niet roken, geen alcohol. Verbieden, heel duur maken en als overheid er ook nog geld aan overhouden!
Jammer, de consument besluit zelf wel. En masse doet men boodschappen over de grens. Het effect: lokale winkeliers sluiten hun deuren, smokkel neemt toe. Resultaat: verschraling van de leefomgeving, leegloop en meer drukte in steden. Nieuwe crisis?

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
directeur