Op de bres in Brussel

30-3-2024

Vakcentrum directeur Patricia Hoogstraaten vervult ook een aantal Europese functies. 

Vakcentrum directeur Patricia Hoogstraaten vervult ook een aantal Europese functies. Zo is zij ­vice-president van Eurocommerce en SME Envoy. Afgelopen weken was zij een flink aantal dagen in Brussel. Om inzicht te geven in het werk in Brussel en de waarde voor de Vakcentrum­leden hield zij een dagboek bij van twee weken Brusselse belangenbehartiging.

Dinsdag 5 maart

Een lange dag. Tijdens de rit naar Brussel al veel telefoontjes. In Brussel begin ik met het EU overleg van Platform Retail. Daar ben ik immers voorzitter van. In dat platform zitten vertegenwoordigers van diverse Nederlandse koepel- en brancheorganisaties uit de retail.
Aansluitend praten we met Ilya Bruggeman directeur IMCO (Interne markt en consumentenbescherming) bij de Europese koepelorganisatie Eurocommerce.

De ambtenaren van DG GROW (het directoraat verantwoordelijk voor o.a. ondernemerschap en het mkb) die we vervolgens ontmoeten feliciteer ik graag met de oplevering van hun rapport
'The Retail Transition Pathway'. Daarbij vraag ik nog wel even hoe zij denken de voortgang van de vele actiepunten uit het rapport te bewaken. En hoe zij denken over de rol van regionale en lokale overheden. Die zaadjes zijn dan al vast gepland voor de conferentie volgende week.

In de avond hebben we onderdeel van de EU-dagen, georganiseerd door MKB-Nederland een diner met de directeur van SME United (zeg maar het Europese MKB) en een Nederlands lid van het Economisch en Sociaal Comité. U begrijpt dat alle actuele onderwerpen de revue passeren.

Woensdag 6 maart

We beginnen vandaag vroeg. Jacco Vonhof heeft voor het ontbijt al een interview gegeven over de situatie in de Nederlandse ­grensstreken en de effecten van overheidsmaatregelen als accijnzen en suikertaks.
Ik bedank hem daarvoor en geef hem onze SUPER STEUN krant, met de getuigenissen van consumenten (www.supersteun.nl).

De MKB-groep begint met een bijeenkomst met de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU. In dat gesprek gaat het om de ontwikkelingen waaraan Europa het hoofd moet bieden, zoals defensie-uitgaven, de autonomie van de EU en over de verkiezingen in de USA.

Dan is het door naar DG GROW, waar we ontvangen worden door de vicedirecteur-generaal. Daar maak ik van de gelegenheid gebruik om nogmaals duidelijk te maken dat het voorstel om de betalingstermijn vast te zetten op 30 dagen voor veel mkb-ers onwerkbaar is.

Tijdens de lunch (gewoon een lekker broodje met koffie/thee) was een vertegenwoordiger van het Kabinet van Eurocommissaris Hoekstra aanwezig. Het gaat vanzelfsprekend over de duurzaamheidsplannen van de Commissie en het effect op onze achterban. De aanwezigen dringen er op aan dat men in Brussel veel meer moet denken vanuit het oogpunt van de mkb-­ondernemer. Oneigenlijke vrijstellingen moeten vermeden worden. Zo worden mkb-bedrijven vrijgesteld van de verplichte duurzaamheids­rapportage, maar de grotere ondernemers, die wel moeten rapporteren, moeten ook hun ­kleinere ketenpartners om informatie vragen. Het is dus een ‘schijnuitzondering’, zo bevestigt ook het Kabinetslid en voorlopig zitten we daarmee.
We lopen naar het Europees Parlement.
De rondleiding, die door MKB-Nederland is georganiseerd, sla ik over. Na tientallen jaren in ­Brussel ken ik mijn weg wel. Dus ga ik in een hoekje mijn mail doornemen en voeg mij weer bij de groep tijdens het gesprek met Catharina ­Rinzema, Europarlementariër voor de VVD. Ook daar wijs ik nog eens op de grote ­bezwaren tegen het vaststellen van een ­maximale ­betalingstermijn van 30 dagen. Het is voor winkeliers niet te doen om alle seizoensinkopen, bijvoorbeeld speelgoed voor Sinterklaas zo snel te betalen. Dat vraagt echt om afwijkende afspraken tussen leverancier en winkelier.

De dag sluiten we af met een vergadering van commissie Europese Zaken van MKB-Nederland. We buigen ons over de kernpunten uit de EU agenda 2024-2029. Onze bevindingen worden verwoord in notitie die binnenkort wordt besproken in het Hoofdbestuur van MKB-Nederland.

Maandag 11 maart

Na twee Nederlands werkdagen weer terug in Brussel. In de middag ben ik uitgenodigd door de OESO (Organisatie voor Economische ­Samenwerking en Ontwikkeling) voor een bijeenkomst over de noodzakelijke transitie voor de mkb-winkeliers in Europa. Daarbij wordt de relatie gelegd met de gevolgen voor stad en ­platteland. Ik ben blij dat men de samenhang tussen de retail en de leefbaarheid ziet. ­Gelukkig zijn we in Nederland al actief in de Retailagenda en de projecten De Nieuwe ­Winkelstraat en
Lokaal Retailbelang.
De OESO gaat de samenhang nu verder onderbouwen met mkb-data over werkgelegenheid, e-commerce, starters en stoppers en leegstand. Data die ons straks verder kan helpen. Opvallend is de inbreng van een Europese vakbondsvertegenwoordiger. Die stelt dat franchisenemers geen mkb-ers zijn en dus niet meegenomen hoeven te worden in de data. Ik spreek dat vanzelfsprekend met klem tegen. Franchisenemers zijn veelal mkb-ondernemers, die voor eigen rekening en risico hun bedrijf exploiteren.

Dinsdag 12 maart

Vandaag is een belangrijke dag. De Europese Commissie presenteert het document ‘The retail transition pathway’. In dat document staan de belangrijkste ontwikkelingspunten. Die liggen op het gebied van digitalisering, verduurzaming en het verwerven van nieuwe vaardigheden. Het document bevat ook een duidelijke actielijst voor Europese, landelijke en regionale overheden en stakeholders.
Iedereen die in Europa met retail bezig is, is dan ook aanwezig. En nu blijkt dat de zaadjes die ik vorige week heb geplant ook ontkiemen. “Ja, we moeten de voortgang ook daadwerkelijk controleren, daar zetten we een online platform voor op, zodat men in Europa ook van elkaar kan leren”. En “ja, daar betrekken we ook zeker de ‘lagere’ overheden bij.” Dat bewijst maar weer dat het goed is om op het goede moment, de goede vragen te stellen aan de goede mensen. Dan hoeft het niet achteraf. Ook komen de negatieve effecten van de territoriale leveringsbeperkingen aan de orde. Ondernemers moeten niet beperkt worden waar zij hun inkopen willen doen. (Dat heb ik vervolgens op vrijdag bij de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt aangekaart.)

De betogingen van de Belgische boeren in Brussel en de persoonlijke interventie van Von der Leyen om de regeldruk voor boeren te beperken zijn voor Eurocommerce-voorzitter Juan Manuel Morales aanleiding zijn vicevoorzitters uit te nodigen voor een spoedvergadering. Gelukkig in een hotel om de hoek van het EU congrescentrum.
De avond krijgt een extra Belgisch karakter. Niet alleen dineert het bestuur van Eurocommerce in het Atomium, we krijgen ter plekke ook nog een workshop Belgische chocolade. U hoort mij niet klagen over dit programma-onderdeel.

Woensdag 13 maart

Het Eurocommerce bestuur houdt haar vergadering tot vroeg in de middag. Alle bovengenoemde zaken komen aan de orde naast een plan van aanpak rond de Europese verkiezingen. Daarnaast geef ik hen de ideeën voor een mkb retail manifest.
België is dit halfjaar voorzitter van de ­Europese Unie. Als voorzitter organiseren zij een ­conferentie over de toegang tot financiën voor mkb-bedrijven. Met de uitnodiging op zak ben ik na de bestuursvergadering daarheen gegaan. Opvallend is de inbreng van ambtenaren als het gaat over de verplichtingen om allerlei duurzaamheidsrapportages op te stellen. Dat moeten we vooral niet zien als een verplichting, maar als een positieve prikkel, een incentive...

Aansluitend ontmoeten de SME Envoys elkaar voor een informele netwerk-bijeenkomst. De locatie is ook weer bijzonder. Ondanks mijn talrijke voetstappen in Brussel heb ik nooit geweten dat er onder het Coudenberg Paleis en het daarvoor liggende plein nog gewelven van het kasteel van Karel V en zijn opvolger te bezoeken zijn. We gaan dus onder de grond voor netwerken op hoog niveau.

Donderdag 14 maart

De SME Envoy network meeting vormt de finale van deze Brusselse week.
Alle lidstaten in Europa kennen een SME Envoy, een overheidsvertegenwoordiger voor het ­midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zijn er vijf Europese organisaties die een ­vertegenwoordiger mogen leveren. Ik mag die rol vervullen namens Eurocommerce. Het gaat vanzelfsprekend over duurzaamheid, maar ook over lopende wetgevingsprocedures en de stand van zaken bij InvestEU. Nederland haalt maar heel weinig geld weg uit Brussel. Van de 27 lidstaten staan wij op plek 21 als het gaat om het vragen om bijdragen uit de EU-pot….
MKB-Nederland heeft net afspraken ­gemaakt met het kabinet over de toegang tot ­financiering voor mkb-bedrijven. Ik hoop dat we wat hoger gaan eindigen in de ­bovengenoemde ranglijst.

Aan alles komt een eind, maar direct na dit overleg naar huis rijden, zit er niet in. Forse files in en rond Brussel. Dus kies ik voor een passende afsluiting en werp mij op de Brusselse retail.