Oproep: verhoog minimumloon niet!

8-3-2024

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de voorgestelde extra verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) van 1,2 procent per 1 juli aanstaande.

Door een groot aantal organisaties, waaronder het Vakcentrum, is een oproep gedaan om een streep door deze verhoging te zetten en te komen tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Lees hier de brief die deze week aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Ook MKB-Nederland en VNO-NCW nemen stelling tegen de verhoging.
Zij geven aan dat:

  • Het minimumloon is de afgelopen jaren al fors en afdoende is gestegen, met percentages tussen de 18 en 31 procent.
  • Voor ondernemers in diverse sectoren deze hoge loonstijgingen te fors zijn.
  • Dit soort verhogingen van het WML leiden tot banenverlies voor mensen voor wie werk juist zo belangrijk is.