‘Tweede Kamer maakt serieus werk van beperking regeldruk ondernemers’

15-3-2024

Mede op aandringen van het Vakcentrum, gesteund door MKB-Nederland, heeft de Tweede Kamer een reeks moties aangenomen waarmee zij de regeldruk voor ondernemers wil indammen en voorkomen. Zo moeten nieuwe verplichtingen waar mogelijk een uitzondering of lichter regime bevatten voor kleine bedrijven en moeten regels ook altijd voor het mkb uitvoerbaar zijn.
Het Vakcentrum heeft hier onlangs nog voor gepleit tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer in het kader van de actie 'Den Haag, mag het ietsje minder zijn?'

Moties van ChristenUnie en CDA maken ook mogelijk dat het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) hier nadrukkelijker op kan toetsen. Met een motie van de SGP werd bepaald dat regeldruk een belangrijk onderdeel moet worden van evaluaties van wet- en regelgeving. Ook is de ATR gevraagd om een lijst met Europese knelpunten voor ondernemers samen te stellen, die zal worden overhandigd aan de nieuwe MKB-afgezant van de Europese Unie. Het Vakcentrum heeft in dit verband al eerder gewezen op de Biologische verordening, die ook door ATR als onwerkbaar is beoordeeld.