Vakcentrum blijft zich verzetten tegen verhoging WML

29-3-2024

Zoals wij u vorige week al meldden heeft de Eerste Kamer afgelopen dinsdag besproken hoe het wetsvoorstel over de extra verhoging wordt behandeld. Als de schriftelijke behandeling (het indienen van vragen en het beantwoorden door de minister) goed verloopt, behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 9 april. Eventueel kan nog worden uitgeweken naar dinsdag 16 april. De kans dat Kamer hier nog een tweede ronde schriftelijk over wil hebben, wordt niet als heel groot ingeschat. Dinsdag 16 april is overigens ook het laatste moment waarop de Eerste Kamer er nog over kan stemmen. Het UWV heeft namelijk tijd nodig om de gevolgen van de extra verhoging te verwerken. Om dat tijdig te regelen is al in eerdere overleggen duidelijk aangegeven dat 16 april een beslissing genomen moet worden.

Belangrijk punt van kritiek is dat de loonkosten veel meer zijn gestegen dan dat de werknemers uiteindelijk netto in hun portemonnee overhouden. Het verlagen van belasting en premiedruk is daarom een veel effectiever instrument om de koopkracht te verbeteren. Hierdoor houden werknemers netto meer over en wordt (meer) werken lonender én aantrekkelijker.  

De komende weken voeren Vakcentrum en collega-organisaties in een brede coalitie nog een lobby om de kamerleden te wijzen op de negatieve effecten van het de verhoging van het WML. Hoewel de partijen die in de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel stemden, in de Eerste Kamer een meerderheid hebben is de uitkomst nog zeer onzeker.

In het verlengde van deze discussie wordt vanzelfsprekend ook gezocht naar (alternatieve) financiering voor de stijgende uitkeringen. Verhoging van de btw wordt veel genoemd, een maatregel die voor de consument en dus uiteindelijk voor de ondernemer negatief uitpakt.