Vakcentrum zet vraagtekens bij rechtsgeldigheid verbod tabaksverkoop in supermarkten

22-3-2024

Zoals wij u woensdag 20 maart informeerden heeft het Vakcentrum in een brief aan staatsecretaris van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nogmaals bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen verbod op verkoop van tabak in supermarkten. Het Vakcentrum verwijst daarbij naar het advies van de Raad van State. De Raad van State stelt dat de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is. Die richtlijn stelt dat een maatregel niet verder mag gaan dan nodig is. Daarbij plaatst de Raad van State ook kanttekeningen bij de effectiviteit, consistentie en proportionaliteit van het voorgestelde verbod. Redenen voor het Vakcentrum om de staatssecretaris te verzoeken om voldoende tijd te nemen om een grondige toetsing uit te voeren. Lees hier het bericht van woensdag nog even terug.

Het Vakcentrum vindt dat er andere methoden gekozen moeten worden om het roken terug te dringen met het oog op de volksgezondheid. Daarbij dringen wij aan op duidelijkheid en willen voorkomen dat we geconfronteerd worden met maatregelen die later weer teruggedraaid moeten worden (zie het verkoopverbod tabak in de gemeente Utrecht dat recentelijk weer is teruggedraaid). Daarnaast geeft de Raad van State aan dat de maatregel niet doelmatig is. Het verbod treft in belangrijke mate de kleinere supermarkten die naast de tabaksomzet ook de bijverkopen zien wegvallen en dus relatief zwaar getroffen worden.