Verhoging minimumloon blijft spannend

5-4-2024

De verhoging van het minimumloon en de AOW lijkt op de helling te staan in de Eerste Kamer.

Volgens het wetsvoorstel zou het minimumloon met 1,2% worden verhoogd met daaraan een koppeling voor eenzelfde verhoging van AOW en uitkeringen.

In de Eerste Kamer tekent zich een meerderheid tegen het wetsvoorstel af, tenzij BBB in de senaat afwijkt van de lijn van de Tweede Kamerfractie. Maar daar wordt in Den Haag niet op gerekend.

De verhoging van het minimumloon zou bovenop eerdere verhogingen komen. Eerder werd het al met ruim 10 procent verhoogd. De invoering van het minimum uurloon betekende ook nog eens een forse verhoging.