Verhoging WML aan Eerste Kamer

22-3-2024

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de voorgestelde extra verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) van 1,2 procent per 1 juli aanstaande. Deze extra verhoging komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer.

Door een groot aantal organisaties, waaronder het Vakcentrum, is een oproep gedaan om een streep door deze verhoging te zetten en te komen tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Zij gaven aan dat:

  • Het minimumloon is de afgelopen jaren al fors en afdoende is gestegen, met percentages tussen de 18 en 31 procent.
  • Voor ondernemers in diverse sectoren deze hoge loonstijgingen te fors zijn.
  • Dit soort verhogingen van het WML leiden tot banenverlies voor mensen voor wie werk juist zo belangrijk is.

Vorige week donderdag vond het Kamerdebat plaats. Afgelopen dinsdag waren de stemmingen in de Tweede Kamer. De wet om het minimumloon te verhogen is aangenomen. Daarbij stemden de VVD, BBB, CDA, FvD, SGP en Ja21 tegen. Voor waren SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, ChristenUnie en PVV. Interessant is dat de tegenstemmers in de Eerste Kamer 39 zetels vertegenwoordigen en dus een meerderheid hebben. Opvallend was verder dat er veel zorg was over de stijging van de werkgeverslasten. Aandacht van de Kamer hiervoor is ook belangrijk voor andere dossiers.

Het voorstel voor de verhoging van het Minimumloon is nu neergelegd bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 26 maart de procedure. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft aangegeven dat het noodzakelijk is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel uiterlijk op 16 april afrondt om UWV voldoende tijd te geven om de aanpassingen door te voeren.

Vanzelfsprekend worden ook de Eerste Kamerleden (opnieuw) aangespoord om kritisch tegen deze verhoging aan te kijken.