Tweede plaats ZO2Z Award voor Jumbo De Bresser (Baarle-Nassau) en PLUS Verbeeten (Tegelen)

29-4-2023

Jumbo De Bresser - Baarle-Nassau

Bart en Katja de Bresser runnen als ondernemersechtpaar Jumbo de Bresser, groot 1500 m2 vvo in Baarle-Nassau. Een bijzondere locatie; zo werden zij tijdens de coronacrisis geconfronteerd met roadblocks om het verkeer tussen België en Nederland af te sluiten, met een enorme omzetterugval als gevolg. Toch is het gehele personeelsbestand aangehouden.

Het werven van personeel start al in de basisschooltijd. Het resultaat is dat er bovengemiddeld veel 15-jarigen werken. Regelmatig worden er in de winkel ouderavonden georganiseerd. Niet alleen om de ouders te laten zien wat hun kinderen doen, maar ook om hen ervan te overtuigen dat ze hun kinderen moeten stimuleren gemaakte afspraken na te komen omdat ze een onderdeel zijn van een team.

Medewerkers zelf worden gestimuleerd om opleidingen te volgen, die passen bij de supermarkt. De inwerksystematiek is volledig ontwikkeld door Katja. De investeringen in de medewerkers voorkomen verloop en verhogen de productiviteit.

De klantenafkomst is sterk gevarieerd. Het assortiment is dan ook gericht op zowel de Nederlandse als de Belgische consument. Ook hebben zij een innovatieve oplossing gevonden voor het bedienen van Belgische klanten die online bestellen.

Jumbo de Bresser is zeer onderscheidend op het gebied van vers, dat deels lokaal betrokken wordt. Het Brabantse worstenbroodje is in de prijzen gevallen en het slagersbloed van de ondernemer garandeert niet alleen een mooie slagersafdeling maar een absolute focus op vers en foodservice.

De lokale betrokkenheid gaat ver. Hun sponsoracties hebben ­verenigingen al veel voordeel opgeleverd. Zij krijgen sowieso 10% korting bij hun inkopen. Aan de laatste ‘Spek de kas’-actie hebben 84 ­verenigingen meegedaan.

Ook dit bedrijf wordt geconfronteerd met een ongelijk speelveld tussen de buurlanden. Ongelijkheid die alleen maar groter lijkt te worden door beperkingen opgelegd door de Nederlandse overheid.

PLUS Verbeeten - Tegelen

De familie Verbeeten heeft zich voor de ZO2Z wedstrijd 2023 – 2024 ingeschreven met hun PLUS in Tegelen. Een supermarkt met een vvo van 1100 m2 , met circa 100 medewerkers. Het marktgebied ligt 1 km van de Duitse grens. Afvloeiing is dan ook een reële bedreiging vandaar dat men zich richt op een zeer sterke verbinding met de wijk.

Als derde generatie hebben de ondernemers Jolien en Jan ­Verbeeten en Koen Verstegen op een bijzondere wijze het ondernemerschap over 3 winkels onder elkaar verdeeld. Niet per winkel, maar per onderdeel: mens, commercie en financiën.

Het personeelsbestand is divers, een afspiegeling van de wijk. Er zijn vier medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Medewerkers moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de klant. Training en loopbaancoaching zijn dan ook voor iedere medewerker beschikbaar. Plus Verbeeten is onderscheiden als het beste leerbedrijf van Limburg.
Medewerkers kwamen zelf met een idee om de volumedaling door de economische crisis aan te pakken. Palletverkopen was een suggestie, die nu wordt opgepakt.

Ondernemers hebben geconstateerd dat het huidige postcorona-tijdperk bij sommige medewerkers mentale problemen oplevert. Daarom is er een samenwerking aangegaan met een psychosociaal adviseur.

Onder het merk De Streek + Verbeeten brengen zij een groot aantal lokale producten.

De ondernemers hebben het lef om zowel actualiteiten als problemen met de klant te bespreken. Een fantastisch voorbeeld is het recent afgesloten akkoord om de wijk te vergroenen. Hiervoor zet PLUS Verbeeten zich met de klanten/wijkbewoners en vastgoedbeheer in. De activiteiten variëren van aanschaf van zonnepanelen tot het verlevendigen van de wijk met plantjes met een vrijwillige groenbrigade.