Columns VC Advocatuur: VC Papier

VC Advocatuur kan Vakcentrumleden bijstaan in complexe juridische procedures. VC Advocatuur heeft jarenlange ervaring in de juridische dienstverlening voor zelfstandig ondernemers en franchisenemers.

Op basis van die ervaring schrijft VC Advocatuur regelmatig over actuele ontwikkelingen.

Inhoud

 • Hoge bomen
 • Geen bewijs toch ontslag
 • Gedraag je groot(s)
 • Houdbaarheid vakantiedagen
 • K(l)ip en klaar
 • Op de koffie

Inhoud

 • Grensoverschrijdend gedrag: hoor en wederhoor, maar soms mag het sneller?
 • Grensoverschrijdende grap is grensoverschrijdend, geen kwestie van smaak
 • Late klacht over functie-indeling toch op tijd
 • Verlof vs. bedrijfsbelang
 • Verval vakantiedagen alleen na waarschuwing
 • Oude functie inruilen voor een nieuwe: let op uitwisselbaarheid

Inhoud

 • Wees niet slordig met briefpapier
 • Ziek van ziekte
 • Goede instructies beschermen u

Inhoud

 • Wees niet slordig met briefpapier
 • Ziek van ziekte
 • Goede instructies beschermen u

Inhoud

 • Wees helder bij vervroegd pensioen
 • Ontslag zieke werknemer
 • Houd rekening met persoonlijke omstandigheden

Inhoud

 • In gebreke stellen
 • Wettelijke rente
 • De wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen