Brigitte van der Burg

Begeleider van overleggen; onderhandelaar; in staat om draagvlak te creëren en tot resultaat te komen.

Over Brigitte

Als woordvoerder/adviseur voor Stichting Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) is Brigitte intensief betrokken geweest bij het realiseren van de Wet Franchise. Ze is op de hoogte van de nieuwe wet in letter en geest en de aard van de franchiserelatie.  Zelf is ze ook ondernemer en is ze vanuit allerlei functies bekend met en werkzaam in het MKB (o.a. EIM, Directeur Raad vh Zelfstandig Ondernemerschap, ACTAL, voorzitter NBBU, etc.).

Een wet voor elkaar krijgen is één ding, een wet laten werken, zoals deze bedoeld is, is minstens zo belangrijk om het beoogde doel, een gelijker speelveld tussen franchisenemers en franchisegevers, te realiseren. Dat gaat niet vanzelf. Daar zal hard voor gewerkt moeten worden. Om dat te bereiken is het van essentieel belang dat franchisenemers van formules zich goed organiseren, weten wat hun nieuwe rechten en plichten zijn, samen komen tot een onderhandelingsmandaat en deze ook durven vorm te geven in onderhandelingen met de franchisegever. Nu de wet er is, ligt de bal vooral bij de franchisenemers om de nieuwe kansen die de wet biedt ook in de praktijk te effectueren. Brigitte staat u graag bij in dit proces als adviseur/overleg begeleider en, indien gewenst, als onderhandelaar namens de franchisenemers.

Brigitte heeft beel ervaring als onderhandelaar en met het verkrijgen van draagvlak als politicus en bestuurder. Als onderhandelaar is ze te typeren als “hard op de inhoud, zacht op de relatie”. Brede ervaring met het verkrijgen van draagvlak onder partijen en individuen met diverse belangen. In de politiek heeft ze als voorzitter van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties de relaties tussen de parlementen van Curaçao, Aruba en St. Maarten en Nederland na twee jaar geen contact en groot wantrouwen naar elkaar weer op gang gebracht en genormaliseerd. Voor diverse wetgevingstrajecten, zoals Wet Kraken en Leegstand, verhoging Nationale Hypotheekgarantie,  hervorming jeugdstelsel, heeft Brigitte het beoogde resultaat geboekt en draagvlak voor elkaar gekregen in de Tweede Kamer. Als voorzitter van de NBBU, waarin arbeidsmarktintermediairs als uitzenders, payrollers en zzp-intermediairs zich verenigd in 1 branchevereniging.

Persoonlijke kennismaking

Neem voor een persoonlijke kennismaking contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies, (0348) 41 97 71.

Neem contact op
Gepubliceerd: dinsdag 14 mei 2024