mr. Henk van Dorst MDR

Ervaren verenigingsprofessional, jurist, die complexe zaken begrijpelijk en bespreekbaar maakt.

Over Henk

Henk heeft op juridisch vlak een schat aan ervaring. Hij is juridisch adviseur van werkgevers in de detailhandel, met name op de terreinen arbeidsrecht en huurrecht bedrijfsruimten. Sinds april 2018 is Henk bij Vakcentrum (sinds 1 januari 2018 is Gebra gefuseerd met Vakcentrum) actief als manager non-foodspeciaalzaken en als juridisch adviseur bij Vakcentrum Bedrijfsadvies. Dat betreft advies op alle juridische terreinen, maar vooral op het gebied van arbeids- en huurrecht.

Henk had als algemeen directeur van de brancheorganisatie Vereniging Gebra (800 leden in de detailhandel Gemengde Branche) een adviserende rol bij conflicten tussen franchisegevers en franchisenemers. Daarbij ging het vaak om de uitleg en/of toepassing van het franchisecontract. Hij heeft onder andere bemiddeld in conflicten tussen franchisenemers en het Blokker-concern.

Daarnaast is Henk goed op de hoogte van wat er speelt in de detailhandel. Hij is directeur van de Stichting Ontwikkeling en voorlichting Detailhandel, de uitgever van de vakbladen Speelgoed en Hobby en Gemengde Branche. Henk heeft bestuurlijke rollen bekleed in o.a. de Stichting Sociaal Fonds en Vut fonds Gebra, het Bedrijfstak Pensioenfonds Detailhandel (namens MKB Nederland) .

Henk heeft als belangenbehartiger zijn sporen verdiend, door ruim 25 jaar gefungeerd te hebben als woordvoerder namens werkgevers in het overleg met vakbonden FNV en CNV over de Cao Gebra. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Vereniging van Simon LĂ©velt Franchisenemers (VSLF).

Ook heeft Henk het masterdiploma Dispute Resolution (conflictbemiddeling of mediation) behaald aan de Universiteit van Amsterdam.

Adviseren in conflictsituaties moet vaak snel en praktisch, want er is geen tijd en/of geld voor langdurige en kostbare juridische procedures. Henk zoek als adviseur dan ook vooral naar belangen van conflicterende partijen om vervolgens te proberen een oplossing te zoeken die aan beider belangen tegemoetkomt. Alleen als dat niet lukt, moet de rechter, als laatste redmiddel, de knoop doorhakken.


Persoonlijke kennismaking

Neem voor een persoonlijke kennismaking contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies, (0348) 41 97 71.

Neem contact op
Gepubliceerd: dinsdag 14 mei 2024