Geschillencommissie

Geschillencommissie Glas, Porselein en Aardewerk

Voor winkels in glas, porselein en aardewerk (en kookwinkels) is er de onafhankelijke geschillencommissie Glas, Porselein en Aardewerk. Deze is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies (SGC) in Den Haag. (www.geschillencommissie.nl)

Onafhankelijk geschillenbeslechting

Als u lid bent van Vakcentrum en een winkel in het segment koken en tafelen hebt, dan bent u bij de geschillencommissie aangesloten. De ondernemer kan zich met dit unieke kwaliteitslabel in de markt profileren. Als u met een klant een geschil hebt, lost u dat meestal in goed overleg op, waarbij u soms wat 'water bij de wijn' moet doen. Maar liggen de standpunten te ver uit elkaar, dan biedt u de klant een unieke mogelijkheid om het geschil door de geschillencommissie te laten beslechten. Klachtenbehandeling bij de geschillencommissie is informeel, laagdrempelig, onafhankelijk en eerlijk. De geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (meestal een kantonrechter), een vertegenwoordiger van de Consumentenbond en een vertegenwoordiger van het Vakcentrum.

Algemene voorwaarden

Wij hanteren verkoopvoorwaarden die in overleg met de Consumentenbond zijn vastgesteld binnen de Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal Economische Raad (SER) in Den Haag. De rechten en plichten van de ondernemer en de consument zijn in deze voorwaarden evenwichtig geregeld.

Aanbetalingsgarantie

De voorwaarden zijn niet alleen klantvriendelijk, maar bieden ook zekerheid. Zo is geregeld dat de ondernemer voor maximaal 25% van de koopsom een aanbetaling kan vragen. De levering van het bestelde artikel is voor de consument gegarandeerd voor het geval de onderneming failliet gaat of in surseance verkeert vóórdat er is geleverd. De consument is dan het geld van de aanbetaling niet kwijt: de levering wordt overgenomen door een andere detaillist die een korting verleent ter hoogte van de aanbetaling die is gedaan. Voorwaarde is dat de aanbetaling maximaal 25% was van de koopsom en niet meer bedraagt dan € 500,-.