Alcohol

Zwetsloot-GALL-2

Verkoop alcohol geregeld in Alcoholwet

Per 1 juli 2021 is de verkoop van alcohol geregeld in de Alcoholwet. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan.
 • Regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken.
  • Leeftijdsverificatiessyteem op moment van verkoop
  • Verplichte geborgde werkwijze van leeftijdsverificaties ook bij uitlevering
  • Sterke drank mag niet in combinatie met niet-slijterijartikelen besteld kunnen worden 
 • Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen.
 • Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht.
 • Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage.
 • Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW.
 • Opheffen verbod op toegang slijter door minderjarige.

Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen kunt u hier vinden.

CBL Code ‘Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’

Alcoholhoudende horeca en zijn onderdeel van het assortiment van de supermarkt. Supermarkten willen problematisch alcoholgebruik voorkomen en op een verantwoorde wijze alcohol verkopen. Dit vergt een forse gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gemeenten, de klant en natuurlijk de supermarkten. Lees hierover meer in de CBL Code ‘Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’.

Aanvullende regels online alcohol verkoop

Er zijn aanvullende regels voor online alcohol verkoop. Er moet een leeftijdsverificatiesysteem op moment van verkoop zijn, en is er een beborgde werkwijze verplicht. Hier treft u een voorbeelddocument ‘geborgde werkwijze’ aan. U kunt dit als uw eigen ‘format’ gebruiken. Sterke drank moet separaat besteld en betaald worden. Deze regels zijn weergegeven in een checklist voor de online verkoop van alcohol.

Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvingen wij een toelichting van deze wijzigingen (pdf download).

De verkoop van alcohol

Verkoopt u alcohol in uw winkel voor consumptie? De regels hiervoor staan in de Alcoholwet.

De wet maakt verschil tussen:

 • drank met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn (inclusief port en sherry, ook wanneer het alcoholpercentage hoger is dan 15%);
 • sterke drank met 15% alcohol of meer.

Als u sterke drank verkoopt, heeft u een drank- en horecavergunning of slijterijvergunning nodig. Uw personeel moet ook aan bepaalde eisen voldoen. Bent u van plan om alcohol te verwerken in voedsel, dan is de Alcoholwet niet van toepassing.

Aan wie mag u alcohol verkopen?

U mag alleen alcohol verkopen aan jongeren van 18 jaar of ouder. Daarom moet u de leeftijd van een jongere controleren. U mag ook geen drank verkopen aan jongeren via mensen die 18 jaar of ouder zijn. Wordt u binnen 1 jaar 3 keer betrapt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens? Dan kunt u een (tijdelijk) verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank krijgen.

Hoe controleert u de leeftijd van jongeren?

Vraag naar het identiteitsbewijs om de leeftijd vast te stellen. Dat hoeft niet als een jongere duidelijk ouder is dan 18 jaar. Hang de regels aan wie u wel en aan wie u niet mag verkopen goed zichtbaar op in uw zaak.

Waaraan moet uw personeel voldoen?

Als u sterke drank verkoopt, moeten uw personeelsleden 16 jaar of ouder zijn. Uw leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar. In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat op uw vergunning.

De verkopende medewerker moet ook in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne.

Online training 'Soms moet je nee verkopen'

Het is van groot belang dat alle partijen – gemeenten, verstrekkers, industrie, ouders, scholen, maatschappelijke organisaties en zeker ook de jongeren zelf – gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om overmatige alcoholconsumptie door jongeren aan te pakken. Om medewerkers voor te bereiden en te trainen heeft het CBL de e-learningmodule 'Soms moet je nee verkopen' ontwikkeld. Dit is een online training voor medewerkers. De e-learningmodule bevat informatie over de legitimatieverplichting tot 25 jaar en de wetgeving rondom de verkoop van alcohol en tabak. In de training kunnen medewerkers die alcohol en/of tabak verkopen oefenen hoe ze de regels goed kunnen naleven. Na de training volgt een examen. Wanneer alle vragen goed zijn beantwoord, kan een certificaat worden geprint.

30-09-2021