Zorg voor actuele Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E)

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek is van groot belang. Het vermindert het ziekteverzuim, bevordert re-integratie en verhoogt de arbeidsprestaties van de medewerkers. De Inspectie SZW controleert inmiddels ook telefonisch of bedrijven een actuele RI&E en Plan van Aanpak hebben.

U bent wettelijk verplicht om beleid op te stellen voor de ­arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). U moet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheids­risico’s er in uw bedrijf zijn. Dat doet u met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Aan de hand van de RI&E moet dan een zogenaamd “Plan van Aanpak” (PvA) worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf concreet gaat doen om de geïnventariseerde risico’s tegen te gaan of te beperken.