Vakcentrum gaat leden ontzorgen

25-6-2024

Het Vakcentrum gaat de leden helpen met het voldoen aan de nieuwe duurzaamheidsverplichtingen en de verplichtingen met betrekking tot de vertrouwenspersoon en de klokkenluidersregeling.

Voor deze regelingen komt het Vakcentrum na de zomer met handige instrumenten om aan de diverse verplichtingen te kunnen voldoen. Dat kondigde Vakcentrumdirecteur Patricia Hoogstraaten gisteren aan op de Dag van het Vakcentrum Zomereditie.

Duurzaamheidsrapportage voor MKB niet verplicht of toch wel?

Door een nieuwe Europese richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) worden grote bedrijven nu al verplicht om uitgebreid te rapporteren over duurzaamheidsaspecten, waaronder milieu, ondernemersbestuur en sociale aspecten. MKB-bedrijven zijn vooralsnog uitgezonderd volgens de CSRD. Diezelfde CSRD legt echter de grote ondernemingen de verplichting op om over de gehele keten te rapporteren. Hiervoor is dus ook informatie nodig van de mkb-bedrijven waarmee zij zaken doen. Zo komt de rapportageverplichting via een omweg toch bij MKB-bedrijven.

Sjabloon voor eenvoudige rapportage

Het Vakcentrum ontwikkelt een sjabloon waarmee MKB-ondernemers op een eenvoudige wijze een basis-duurzaamheidsrapportage kunnen opstellen. In deze rapportage wordt onder meer aandacht geschonken aan emissies, grondstoffen, afval, water, biodiversiteit, vervuiling en de eigen medewerkers.

Met dit sjabloon kan eenvoudig worden voldaan aan eventuele vragen van ketenpartners. Bovendien kan een ondernemer zich met een dergelijke rapportage onderscheiden op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.

Vakcentrumleden worden na de zomer geïnformeerd over de mogelijkheden om het sjabloon voor het eigen bedrijf te gebruiken. Daarmee loopt het Vakcentrum ook vooruit op vrijwillige Europese standaarden voor het MKB die pas op zijn vroegst volgend jaar verwacht worden.

Klokkenluidersregeling onbekend, maar ook verplicht

De wetgeving rond de vertrouwenspersoon en met name de verplichte klokkenluidersregeling (voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers) is voor veel MKB-bedrijven nog onbekend. Daarnaast is de regelgeving voor MKB-bedrijven lastig te hanteren. Wie moet je in de onderneming aanstellen als vertrouwenspersoon en waar kunnen klokkenluiders zich melden? Lastig in een kleinere organisatie. Interne afhandeling van meldingen kan zeker in kleinere teams leiden tot ongewenste spanningen.

Vandaar dat het Vakcentrum na de zomer haar leden de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een centraal servicepunt waarvan ondernemers gebruik kunnen maken op het moment dat een vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris nodig is en waar ook meldingen door klokkenluiders gedaan kunnen worden.