Veiligheid

In de detailhandel werken ruim 700.000 mensen. Dit doen zij met veel plezier. Door veel oog te hebben voor veiligheid blijft het ook leuk. Want veiligheid in en rond de winkels is helaas geen vanzelfsprekendheid. Daar spannen winkeliers zich enorm voor in.

Het Vakcentrum vindt veiligheid zeer belangrijk. In politiek Den Haag wordt hoog ingezet op de preventie van criminaliteit en het verbeteren van de afhandeling ervan. Ook de juridische (on)mogelijkheden op het gebied van privacy worden gevolgd. Zodat u weet wat mag en wat niet mag.

Vakcentrumleden kunnen zich gratis aanmelden voor het Waarschuwingsregister Detailhandel waarmee u sollicitanten op een frauduleus verleden kan controleren.

Week van de Veiligheid

8 t/m 14 oktober

Ieder jaar staat week 41, van 8 t/m 14 oktober, in het teken van de Week van de Veiligheid. Dat is nodig, want met het komen van de donkere dagen neemt de kans op winkelcriminaliteit toe. Een goed moment dus voor ondernemers om met de medewerkers nog eens uitgebreid stil te staan bij veiligheid en het voorkomen van criminaliteit.
Lees meer op www.vakcentrum.nl/veiligheidstips. In VakcentrumNieuws leest u meer over de Week van de Veiligheid.

Gratis informatiemateriaal bestellen

Om het onderwerp bespreekbaar te maken onder de medewerkers, stelt het Vakcentrum gratis informatie- en communicatiemiddelen ter beschikking. Deze zijn te downloaden in de webshop. Hier staat onder andere het protocol 'Aanhouden Winkeldieven'.

Uiteraard is veilig betalingsverkeer essentieel. Lees meer daarover in de rubriek 'Betalingsverkeer'.

Relevante producten en tools