Werkgeverschap

Een vriendelijke verkoopster, een behulpzame vakkenvuller. Medewerkers maken het verschil. Het Vakcentrum helpt ondernemers bij het zijn van een goede werkgever. Bijvoorbeeld door het ontzorgen op het gebied van de arbo, ondersteuning in ziekteverzuimpreventie en door het aanbieden van medewerkerstevredenheidsonderzoeken. De zorg voor medewerkers is ook terug te vinden in de zorgvuldigheid waarmee arbeidsovereenkomsten worden opgesteld. Daarom biedt het Vakcentrum ook op dat vlak de helpende hand aan ondernemers.
Het Vakcentrum voert namens de werkgevers de CAO-onderhandelingen voor de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf.

Arbeidsrelatie & cao

Het Vakcentrum heeft veel kennis in huis over arbeidsrecht en is de onderhandelaar voor de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf. Lees verder

Ziekte & Re-integratie

Het beperken van ziekteverzuim is aantrekkelijk voor werkgever en medewerker. Lees verder

Preventie

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek verbetert de prestaties en draagt bij aan de reductie van ziekteverzuim. Lees verder

Participatie & Subsidie

Tegemoetkoming voor medewerkers met een arbeidsbeperking en premiekorting voor jongere medewerkers. Lees verder

Opleiding voor medewerkers

Voor het runnen van een succesvolle winkel is een goed team onontbeerlijk. Lees verder

Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: ontdek wat er nog verbeterd kan worden en hoe de teamprestatie wordt verhoogd. Lees verder

Vakcentrum ZorgPortaal

Vakcentrum ZorgPortaal is speciaal opgericht voor zelfstandige winkeliers en biedt een evenwichtig pakket op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, arbodienstverlening en verzekeringen. Lees verder

 

Arbocatalogus

arbocatalogus
De arbocatalogus geldt voor alle werkgevers en werknemers in de gemengde branche en speelgoedbranche, ongeacht of zij aangesloten zijn bij Vakcentrum. Deze arbocatalogus behandelt de onderwerpen fysieke belasting en agressie en geweld. Ga naar de arbocatalogus.

Verlofwijzer

In verschillende situaties heeft uw medewerker aanspraak op verlof en er kunnen specifieke regels en voorwaarden gelden.  Deze verlofwijzer kan uitsluitend worden toegepast door leden die de voormalige Gebra-cao hanteren.

RI&E (Risico-Inventarisatie- en Evaluatie)

RIE 400x150 (002)

Vakcentrum heeft diverse mogelijkheden om een RI&E te maken. Aan de hand van vragen, die alle zijn voorzien van een toelichting, kunt u de risico’s in uw bedrijf in kaart brengen. Vakcentrum helpt u aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Lees meer