Richtlijnen medewerkers over tillen en dragen

Geef richtlijnen aan medewerkers over goed tillen & dragen en duwen & trekken

Dit zijn optimalisatiemaatregelen. Deze maatregelen kunnen de arbeids-omstandigheden nog verder verbeteren maar zijn niet direct verplicht bijvoorbeeld omdat ze een grote investering vergen. Wel moet ermee rekening worden gehouden bij verbouwingen en/of nieuwbouw danwel bij het vervangen van materiaal.

De richtlijnen voor goed tillen & dragen en duwen & trekken zijn:

 • Gebruik beschikbare hulpmiddelen. Wees slim, niet stoer.
 • Help elkaar. Vele handen maken licht werk. Laat niet één collega al het zware werk doen.
 • Til, draag, duw en trek bewust. Denk na bij wat je doet en loop niet te dollen met zware lasten.
 • Til of draag niet te veel verpakkingseenheden in één keer.
 • Til of draag zware lasten - waar mogelijk - met twee mensen samen.
 • Spreek met elkaar af waar je de goederen neerzet en hoe hoog je stapelt.
 • Stapel goederen op pallets, rolcontainers en magazijnstellingen niet te hoog (handmatig maximaal 175 cm).
 • Breng rolcontainers en palletwagens langzaam op gang. Onderzoek heeft aangetoond dat het snel op gang willen brengen van een rolcontainer of handpallettruck leidt tot een 2x zo hoge fysieke belasting in vergelijking met het rustig op gang brengen.

Handmatig tillen en dragen wordt makkelijker als je:

 • de last niet te zwaar maakt;
 • bij het optillen een houding aanneemt waarbij je goed het evenwicht kunt bewaren;
 • de last dicht bij het lichaam houdt of het lichaam dicht bij de last;
  zoveel mogelijk met twee handen tilt en draagt
 • de rug zo min mogelijk draait;
 • tilt vanuit de benen;
 • rond heuphoogte werkt (tussen schouderhoogte en kniehoogte).

Handmatig duwen en trekken wordt makkelijker als je:

 • kiest voor duwen in plaats van trekken, want duwend bent je sterker;
 • een last langzaam in beweging zet, want snel werken kost veel meer kracht;
 • bij zware lasten de kracht van het hele lichaam inzet (maar bedenk ook dat als de kracht van je hele lichaam moet worden ingezet om een last te duwen of te trekken, de last te zwaar is om handmatig te verplaatsen; gebruik van hulpmiddelen ter verlichting is dan gewenst);
 • stevige schoenen aantrekt zodat je niet uitglijdt;
 • de handen tussen heup- en borsthoogte plaatst en voor goede grip zorgt.

Tips

Tips over het communiceren van de richtlijnen

Richtlijnen en instructies kunnen op verschillende manieren worden gecommuniceerd aan medewerkers:

 • door zichtbaar ophangen;
 • door opname in het Huishoudelijk Reglement of het Handboek, dat iedere medewerker ontvangt;
 • door mondelinge instructie. 

Gebruik bij voorkeur meer manieren om de boodschap aan medewerkers over te brengen.