Richtlijnen voor duwen en trekken

Maatregelen bij fysieke belasting: Tillen, dragen, duwen en trekken

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Het handmatig duwen en trekken van zware lasten (zoals rolcontainers) is fysiek belastend.

Als uitgangspunt mag de te duwen of trekken kar inclusief belading niet meer dan 350 kg bedragen. Daarbij gaan we uit van een kar met goede, grote wielen en een vlakke ondergrond, zonder drempels of hellingen. Als dat wel het geval is, dient bij voorkeur een lager maximum duw- en trekgewicht te worden gehanteerd.

Tips

9 tips voor duwen en trekken

  1. Beperk handmatig zwaar duwen en trekken door het inzetten van elektrische palletwagens of elektrische handpallettrucks (zie maatregel 3)
  2. Maak afspraken met leveranciers over het maximum gewicht van rolcontainers.
  3. Maak afspraken met leveranciers over het vermelden van het gewicht van rolcontainers op de kar.
  4. Maak afspraken met leveranciers over de maximale stapelhoogte op rolcontainers, bij voorkeur niet hoger dan 175 cm.
  5. Bij handmatig duwen en trekken: kies liever voor duwen dan voor trekken. Duwen is minder belastend dan trekken.
  6. Breng een last langzaam in beweging. Het snel op gang brengen van een kar, kost veel meer kracht en inspanning.
  7. Gebruik bij zware lasten de kracht van het hele lichaam om te duwen en trekken, in plaats van alleen de kracht van armen. Bedenk echter wel dat als de kracht van het hele lichaam moet worden ingezet om een last te duwen of trekken, de last eigenlijk te zwaar is om handmatig te verplaatsen. Dan is het gebruik van hulpmiddelen gewenst.
  8. Draag stevige schoenen met stroeve zolen.
  9. Plaats de handen tussen heup- en borsthoogte, om beter kracht te kunnen zetten.