Richtlijnen voor maximum tilgewichten

Maatregelen bij fysieke belastig: Tillen, dragen, duwen en trekken

Hanteer richtlijnen voor maximum tilgewichten

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Streef naar een maximaal tilgewicht van 23 kg per persoon.
Dit tilgewicht gaat uit van een ‘optimale tilsituatie’. Dit houdt in dat:

 • de last recht voor het lichaam kan worden getild;
 • er op heuphoogte wordt getild;
 • de last tegen het lichaam aan getild kan worden;
 • de last goed vast te houden is;
 • er niet meer dan eens per 5 minuten wordt getild;
 • getild wordt door een volwassene.

In de praktijk is er vaak geen sprake van zo’n ‘optimale tilsituatie’. In dat geval dient gestreefd te worden naar lagere tilgewichten. De volgende richtlijnen voor maximum tilgewichten kunnen daarbij gehanteerd worden:

 • Tillen boven hoofdhoogte (175 cm): 4 kg
 • Tweehandig tillen door jeugdigen (tot 16 jaar): 10 kg
 • Tweehandig tillen van grond tot heuphoogte dicht bij het lichaam: 15 kg
 • Tweehandig tillen tussen knie- en borsthoogte: 12 kg
 • Tweehandig tillen van grond tot heuphoogte verder van het lichaam: 10 kg
 • Tweehandig tillen rond heuphoogte en 90° draaien: 8 kg
 • Tweehandig tillen grondheuphoogte ver van het lichaam plus draaiing rug: 6 kg
 • Zittend, knielend of gehurkt tillen: 10 kg
 • Eenhandig tillen in gunstige situatie: 14 kg
 • Zes keer per minuut tillen: 17 kg

Bij tilgewichten hoger dan de genoemde maxima, dienen maatregelen genomen te worden, door het gebruik van hulpmiddelen of door met meerdere personen te tillen. Tillen met meer dan twee personen wordt zoveel mogelijk vermeden.

Tips

11 tips om problemen met tillen te voorkomen

 1. Als lasten hoger zijn dan de bovengenoemde maxima, gebruik dan hulpmiddelen om tillen of dragen te voorkomen of til met meerdere personen. Probeer tillen met meer dan twee personen echter zoveel mogelijk te vermijden.
 2. Maak afspraken met leveranciers dat deze de goederen laadt en lost, in plaats van dat zelf te doen. Leveranciers beschikken vaak over geschikte hulpmiddelen om fysieke belasting te vermijden.
 3. Maak afspraken met leveranciers over verpakkingseenheden die beneden de genoemde maximum tilgewichten liggen en die gemakkelijk te hanteren zijn (bijvoorbeeld goede grip of aangeleverd in rolcontainers).
 4. Maak afspraken met leveranciers over het markeren van zware colli’s met het gewicht, zodat te zien is hoe zwaar colli’s wegen en medewerkers daardoor gepaste maatregelen kunnen nemen.
 5. Maak afspraken met leveranciers over de maximale stapelhoogte op pallets en in rolcontainers om hoog tillen te vermijden. De stapelhoogte is bij voorkeur niet hoger dan 175 cm.
 6. Pas een voorraadbeheer toe dat voorkomt dat medewerkers voortdurend lasten moeten verplaatsen om ergens bij te kunnen.
 7. Geef instructie aan medewerkers over de risico’s van tillen, dragen, duwen en trekken.
 8. Plaats zware producten zoveel mogelijk laag in winkelschappen en lichte producten hoog.
 9. Wissel het werk zodanig af dat medewerkers niet voortdurend en lang hoeven te tillen en dragen.
 10. Geef medewerkers die regelmatig moeten tillen en dragen voldoende pauze om te herstellen van hun inspanningen.
 11. Bevorder het dragen van stevige schoenen, zonder hoge hakken.