BPFL kondigt verlaging pensioenen aan

Het Bedrijfstak Pensioenfonds Levensmiddelenbedrijf heeft op 8 april 2021 aangekondigd de pensioenen te moeten verlagen als gevolg van een te lage dekkingsgraad eind 2020.

Het pensioen van (oud) werknemers dat is hebben opgebouwd tot en met 31 december 2020 gaat omlaag. De verlaging is 0,85%. Ook de pensioenen die gepensioneerden elke maand van het fonds ontvangen, gaan met 0,85% omlaag. In januari 2022 ontvangen zij voor het eerst het lagere bedrag.

Werkgevers, werknemers en gepensioneerden hebben hierover op 8 april een bericht ontvangen van het BPFL.

De komende jaren moet de financiële positie van het BPFL verbeteren. Hiervoor is een herstelplan opgesteld. Zodra dat is goedgekeurd kan de verlaging definitief verwerkt worden door het BPFL. Na de zomer krijgen medewerkers een brief over wat de verlaging voor hen persoonlijk betekent.

Lees meer informatie op de site van het BPFL.

08-04-2021