Minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. H et wettelijk bruto minimumloon voor werknemers vindt u op de website van de rijksoverheid.

Vanaf 1 januari 2024 stapt Nederland over naar een minimumuurloon.

De minimumvakantiebijslag bedraagt 8%.

Volgens artikel 12 van de Wet minimumloon is bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum (jeugd)loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als werknemers in het kader van de partiële leerplicht één of meer dagen per week onderwijs volgen.

Hoeveel een werknemer netto ontvangt is niet wettelijk bepaald. Van belang zijn inhoudingen en premieheffingen die per bedrijfstak kunnen verschillen.

Wanneer een werknemer onder een CAO valt, dan kan hij/zij recht hebben op een hoger minimumloon.
Voor de levensmiddelenbranche geldt daarvoor de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf (hier vindt u de volledige cao en de loontabellen). In deze CAO is bepaald dat vakantiewerkers het wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangen.

Voor al uw vragen over lonen en andere arbeidszaken kunt u terecht bij Vakcentrum Bedrijfsadvies. Telefonisch te bereiken via (0348) 41 97 71.

 

28-04-2023