Nieuwe premie 2021 Pensioenfonds Detailhandel bekend

Met ingang van 2021 stijgt de pensioenpremie voor de verplichte regeling van 22,5 procent naar 24,75 procent. De premie voor werkgevers stijgt naar 18,675 procent (2020 was 16,8 procent) en voor werknemers naar 6,075 procent (2020 was 5,7 procent). Tegelijk wordt de pensioenopbouw voor werknemers verlaagd van 1,56 procent naar 1,41 procent op de pensioenleeftijd van 67 jaar.

De stijging van de premie is volgens het pensioenfonds onvermijdelijk door de aanhoudend lage rente en lagere verwachte beleggingsopbrengsten. Om de premiestijging enigszins te beperken is er voor gekozen om de pensioenopbouw te verlagen. Tot de introductie van een nieuwe pensioenregeling zal deze afspraak blijven staan, met een maximum looptijd van 5 jaar.

De premie voor de aanvullende regeling van Pensioenfonds Detailhandel wordt met 0,7 procent verhoogd naar 26,4 procent (2020 was 25,7 procent). De verdeling van de premie over werkgevers en werknemers vond al in onderling overleg plaats.

Detailhandel Nederland die namens de werkgevers de onderhandelingen heeft gevoerd met vakbonden is er niet in geslaagd om het voorstel wat werkgevers wilden doorvoeren gerealiseerd te krijgen.

Werkgevers wilden een afspraak maken voor vijf jaar waarbij de premie zou zijn vastgesteld op 24% maar gelijktijdig afgesproken zou worden om zo snel mogelijk over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling gebaseerd op een beschikbare premieregeling.

Met de invoering van een nieuwe pensioenregeling is het renterisico weggehaald uit het mechanisme om de premie vast te stellen. Hierdoor stabiliseert de premie en zijn werkgevers verlost van een grillig verloop van de premieontwikkeling.

Voor meer informatie: www.pensioenfondsdetailhandel.nl

 

06-11-2020