Online BHV-tool Help123 is veilig, eenvoudig en betaalbaar

Als ondernemer probeert u ongelukken te voorkomen. Als het noodlot toch toeslaat, wilt u dat iedereen binnen uw bedrijf weet wat hij of zij moet doen. Snel ingrijpen en hulpdiensten waarschuwen, kan erger voorkomen. In iedere onderneming dient een bedrijfshulpverlener aanwezig te zijn. U bent dus verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) binnen uw bedrijf goed te organiseren. Het Vakcentrum is voor haar leden een samenwerking aangegaan met Help123.

Help123 is geschikt voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers.

U doet dit snel en eenvoudig met Help123. Help123 kunt u gebruiken op een desktop, laptop, tablet of smartphone.

Start de BHV-tool

 • Hoe werkt Help123?

  Stap 1

  Het is belangrijk om goede afspraken te maken over wat u en uw medewerkers doen bij een ongeval of brand. Help123 helpt u met het maken en vastleggen van alle afspraken en informatie. Als u klaar bent met stap 1, maakt Help123 een BHV-plan.

  Stap 2

  Het is belangrijk dat iedereen de BHV-afspraken kent. Daarom nodigt u alle medewerkers uit voor de online BHV-opleiding. Aan de hand van filmpjes en vragen, leren zij de afspraken uit het BHV-plan en wat te doen bij een ongeval of brand in de zaak. Als ze voor de opleiding zakken, dan moeten ze deze over doen. Zijn ze geslaagd, dan ontvangen ze een certificaat.

  Stap 3

  U moet af en toe controleren of de BHV-afspraken nog kloppen. Ook is het belangrijk dat iedereen op de hoogte blijft van de afspraken. Help123 zorgt dat u altijd actueel bent. Zo kunt u in het dashboard zien wie geslaagd is, en krijgt u herinneringen om het BHV-plan te controleren en uw medewerkers uit te nodigen voor een herhaling van de BHV-opleiding. Help123 zorgt dat u BHV altijd heeft geregeld en dat uw afspraken actueel zijn. Zo verbetert u de veiligheid op de werkvloer voor uw medewerkers en klanten.


  Start de BHV-tool
 • Help123 & Arbowet

  Met Help123 voldoet u aan de Arbo-wet

  De Arbo-wet verplicht ondernemers met personeel om BHV te organiseren. Veel ondernemers denken hieraan te voldoen door een of twee medewerkers op een BHV- of EHBO-cursus te sturen. Dit is een hardnekkig misverstand.

  Help123 is ontwikkeld met experts, deskundigen en ondernemers om BHV in uw bedrijf eenvoudig te organiseren en te beheren. U doet dit door de BHV-afspraken per locatie vast te leggen in het BHV-plan en uw mede-werkers de online-training te laten volgen waarin ze leren welke BHV-afspraken bij uw bedrijf gelden en wat ze moeten doen bij een ongeval of calamiteit.

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat achter het resultaat. Als u Help123 volledig invult, uw medewerkers de BHV-opleiding volgen en slagen voor de op-leiding en u uw BHV-afspraken controleert, voldoet u aan de Arbo-wet.

  Een uitgebreide BHV- of EHBO-cursus is een goede aanvulling op Help123, maar dit is volgens de wet niet verplicht. U mag zelf bepalen of u zo’n praktijktraining nodig vindt. Hoe vaak en hoeveel medewerkers u dit wilt laten doen, bepaalt u zelf.

 • Wat maakt Help123 uniek?

  Unieke eigenschappen

  Veiligheid op nummer 1

  Help123 is ontwikkeld omdat ondernemers de veiligheid voor personeel en klanten belangrijk vinden en BHV goed willen organiseren. Voor veel ondernemers is alleen niet duidelijk wat hiervoor nodig is. Ook is niet duidelijk welke wettelijke eisen gelden. Daarom is samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken onderzocht op welke wijze BHV praktisch is te organiseren. Een van de uitgangspunten hierbij was om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Onder meer door te zorgen dat iedereen binnen het be-drijf weet wat te doen bij een ongeval of calamiteit.

  Iedereen BHV

  Deskundigen van ambulancediensten, brandweer en BHV-specialisten hebben aangegeven wat iedereen zou moeten weten om snel en goed te kunnen handelen bij een ongeluk of calamiteit. Zo is het belangrijk dat mensen weten waar welke hulpmiddelen (zoals brand-blusser, ehbo-doos etc.) in het bedrijf liggen en welke afspraken zijn gemaakt (zoals waar verzamelen we bij een ontruiming). Maar het is ook belangrijk dat mensen de basis weten hoe ze moeten handelen bij een ongeluk met gevaarlijke stoffen, een ernstig ongeval, een brand of een ontruiming. De leermodule van Help123 is bedrijfsspecifiek en leert alle medewerkers welke afspra-ken bij uw bedrijf gelden maar ook hoe ze moeten handelen bij een ongeval of calamiteit.

  Praktisch en werkbaar

  Ondernemers hebben Help123 ingericht en vormgegeven. Het was hierbij belangrijk dat Help123 snel en overal is te gebruiken. Dus geen ingewik-kelde inlogsystemen of vragen maar een heldere en intuïtieve applicatie. Met Help123 legt u in drie stappen de BHV-afspraken vast die bij uw bedrijf gelden. Dit kost u per locatie ongeveer 15 tot 20 minuten. Help123 legt deze afspraken vast in het BHV-plan en maakt op basis hiervan een bedrijfsspecifieke BHV-training voor uw mede-werkers.

  Een interactieve training

  De online BHV-training is een combinatie van beeld, tekst, spraak en interactieve toets-vragen. Door deze combinatie (gebaseerd op dr. Mayers Cognitive Theory of Multimedia) wordt het leerproces versterkt. Op deze manier zorgt Help123 dat alle medewerkers we-ten wat ze moeten doen bij een ongeval of calamiteit.

 • Voor wie is Help123?

  Help123 is speciaal ingericht voor het organiseren van BHV op iedere bedrijfslocatie. Ook als uw bedrijf meerdere locaties heeft. Dan kunt u met Help123 voor iedere locatie een BHV-plan opstellen en de medewerkers die daar werken uitnodigen voor de opleiding. In het dashboard kunt u iedere locatie beheren.

  Is uw bedrijf gevestigd u in een winkel- of outletcentrum? Ook dan kunt u met Help123 uw BHV organiseren en uw medewerkers opleiden. U legt dan de afspraken voor uw eigen zaak vast, samen met de afspraken die in het winkel- of outletcentrum gelden.

  Voor grotere bedrijven en bedrijven met bijzondere risico’s is maatwerk nodig. Dit geldt ook voor horecabedrijven of evenementen waar meer dan honderd bezoekers aanwezig zijn. Wij adviseren deze bedrijven met ons contact op te nemen via info@help123.eu voordat zij Help123 gaan gebruiken

 • Kosten BHV-tool

  Kosten BHV-tool Help123

  Door de samenwerking tussen Vakcentrum en Help123 hebben Vakcentrumleden nu de mogelijkheid om een digitaal bhv-plan op te stellen en hun medewerkers hiervoor uit te nodigen. Zo voldoen u en uw medewerkers eenvoudig aan de geldende bhv-verplichtingen. Normaliter zouden uw medewerkers naar een cursus gaan om tot bhv-er te worden opgeleid. Dit kost al snel honderden euro’s. Met de Help123-tool leidt u medewerkers op tot bhv-er voor slechts €7,50 exclusief btw per medewerker.

   

help123 - alle voordelen op een rij

29-01-2021