Stap Budget 1.000 euro subsidie voor opleiding

Voor alle Nederlandse werknemers is een keer per jaar € 1.000 subsidie beschikbaar voor het volgen van een training, cursus of opleiding. Medewerkers die vallen onder de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf kunnen STAP combineren met hun Persoonlijk Opleidingsbudget (POB).

Wat is het STAP-budget?

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kan iedereen van 18 jaar of ouder maximaal € 1000 subsidie per jaar aanvragen voor het volgen van één training, cursus of opleiding per jaar om zo goed inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt.

Hoe werkt de STAP-aanvraag?

Het STAP-budget kan worden aangevraagd via het online  STAP portaal  bij het UWV. Dit kan per persoon 1 keer per jaar met een maximum bedrag van € 1.000,-. Dat betekent dus dat als een medewerker een aanvraag doet voor een opleiding van bijvoorbeeld € 500,- hij of zij dan  pas het jaar erna weer een nieuwe aanvraag tot maximaal € 1.000,- kan doen.

Als het UWV de aanvraag goedkeurt, dan ontvangt het trainings- of opleidingsinstituut het opleidings- of cursusgeld van het UWV en kan de medewerker starten met de opleiding.

De overheid stelt jaarlijks een totaalbedrag aan STAP-subsidie beschikbaar. Op = op.  Als de subsidiepot leeg is, dan wijst het UWV verdere aanvragen af en kan pas het jaar erna opnieuw een aanvraag worden gedaan.

Waar staan de opleidingen?

De opleiding moet aan voorwaarden voldoen. De opleidingen waarvoor STAP kan worden aangevraagd staan op het STAP-portaal

Zijn er voorwaarden of verplichtingen aan het STAP-budget?

Belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de medewerker is 18 jaar of ouder
  • Als de medewerker jonger is dan 30: Hij of zij volgt geen opleiding waarvoor je bij DUO studiefinanciering kan krijgen.
  • De verplichting is dat de cursus of opleiding wordt gevolgd. Dat moet men kunnen aantonen door een certificaat of diploma als de opleiding is gehaald of door de deelname of aanwezigheid bij de lessen aan te tonen als men nietis  geslaagd. Bijvoorbeeld door een presentielijst van de opleiding. Als dat niet aangetoond kan worden moet de subsidie worden terugbetaald. 

Medewerkers in de levensmiddelendetailhandel: Combineren met het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB)

Medewerkers die vallen onder de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf vinden via  mmmlekkerwerken.nl  een breed aanbod van zowel opleidingen waarvoor ze naast (of in plaats van) je POB-tegoed (voor medewerkers met meer dan 12 contracturen en die onder de CAO vallen) het STAP-budget kunnen inzetten. Daar staan ook opleidingen waarvoor dat niet kan en die alleen vanuit je POB-tegoed gevolgd kunnen worden. Dat staat in de opleidingencatalogus aangegeven. Combineren kan ook. In totaal kan dus maximaal € 1.875,- besteed worden aan opleiding, afhankelijk van het POB-tegoed dat is opgebouwd. Dat bedrag bestaat uit € 875,- POB-tegoed (maximale bedrag dat kan worden opgebouwd) en € 1.000 STAP-budget (maximaal STAP-budget per jaar te besteden). Het STAP-budget dient de medewerker altijd zelf aan te vragen via de online portal van UWV.