Subsidieregeling praktijkleren voor studiejaar 2022/2023

U heeft als werkgever de mogelijkheid om een praktijk- of werkleerplaats aan te bieden. Hiermee zorgt u ervoor dat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Als u dit aanbiedt, kunt u hiervoor een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De subsidieregeling praktijkleren ondersteunt bedrijven die voor:

  • vmbo-leerlingen een praktijkleerplaats in de basisberoepsgerichte leerweg aanbieden die is ingericht als een leer-werktraject of entreeopleiding.
  • mbo-bbl deelnemers een praktijkleerplaats bieden.
  • leerlingen in het laatste jaar van het praktijkonderwijs (pro een praktijkleerplaats bieden
  • bepaalde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een praktijkleerplaats bieden in het kader van de beroepspraktijkvorming in het laatste schooljaar

Vergoeding voor begeleiding van leerling of student

De tegemoetkoming voor praktijkleren wordt verzorgd vanuit de Subsidieregeling praktijkleren. De regeling is bedoeld voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking. Het maximale subsidiebedrag kan oplopen tot 2.700 euro per medewerker per jaar.

Voorwaarden voor subsidie praktijkleren

Let op dat niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg in aanmerking komt voor de subsidie. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. Lees de voorwaarden per onderwijscategorie via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .

Gebruikmaken van subsidie praktijkleren

Wilt u gebruikmaken van deze subsidie? Zorg er dan voor dat uw aanvraag voor het studiejaar 2022/2023 is ingediend voor 15 september 2023.

 

05-07-2023