Training juridische aspecten personeelsbeleid

Wat mag wel, wat mag niet? Als u zelf het personeelsbeleid doet, krijgt u vrijwel dagelijks te maken met allerlei juridische vragen. Daarom geven wij deze training vanuit de winkelpraktijk waarin praktische informatie, eigen ervaringen en vooral uw vragen aan bod komen.

schrijven5

Bekijk hier het programma-overzicht.

De training wordt gegeven door mr. Henk van Dorst MDR. Henk is juridisch adviseur bij Vakcentrum en heeft veel ervaring met het adviseren van ondernemers op juridisch vlak, variërend van een administratief foutje op de loonstrook tot ontslag op staande voet wegens diefstal. Deze training is ontwikkeld door Vakcentrum Bedrijfsadvies in samenwerking met mmm lekker werken. Voor elke training wordt een handboek ontwikkeld, deze worden voor aanvang van de training beschikbaar gesteld. De handboeken kunt u hier downloaden.

Wanneer?

De training vindt steeds plaats op ons kantoor in Woerden in drie dagdelen van 9.30 – 12.30 uur. Kijk voor de trainingsdata in onze agenda.  

Belangstelling?

Wilt u meer informatie of bespreken of de training voor u geschikt is, neem dan contact op met Henk van Dorst via (0348) 41 97 71 of h.vandorst@vakcentrum.nl.

De kosten voor de training bedragen € 195,- exclusief btw. Als u alle drie de bijeenkomsten hebt gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname.

Subsidie voor ondernemers in levensmiddelenbranche, gemengde branche of speelgoedbranche

Ondernemers en hun (HR) medewerkers werkzaam in de levensmiddelenbranche dan wel de gemengde branche of speelgoedbranche kunnen met het deelnamebewijs een subsidie van € 195,- aanvragen. Voor hen is de training dan helemaal gratis.

Programma-overzicht

Dag 1: in dienst nemen van medewerkers

 • Personeelsadvertentie: wat mag wel, wat mag niet
 • Arbeidsovereenkomst: modellen website, CAO, wettelijke vereisten
 • Soorten arbeidsovereenkomst: voor onbepaalde en bepaalde tijd /vast of flexibel (oproepkracht, nulurencontract)
 • huishoudelijk reglement en verzuimreglement: nut en noodzaak
 • Vakantiedagen of -uren: hoeveel en hoe berekent u die?
 • Doorbetaling bij ziekte en wachtdagen: wat mag en wat moet?
 • Proeftijd en ‘op proef’
 • Minderjarigen: toestemming ouders, welke werkzaamheden en werktijden

Dag 2: tijdens het dienstverband

 • Vaststellen werktijden/dagen: hoe om te gaan met wijziging van vaste dagen/tijden
 • Ketenregeling
 • De waarschuwing: ook in het recht geldt een gewaarschuwd man telt voor twee
 • Vakantie: opbouwen, opnemen, opbouw bij ziekte, verjaring en verval
 • Meer werken dan overeengekomen
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans: hoe om te gaan met flexibele arbeidsovereenkomsten
 • (Langdurige) ziekte en re-integratie: uw rechten en plichten
 • RI&E + BHV
 • Verlofvormen: verzuimverlof/geboorteverlof /ouderschapsverlof/ calamiteitenverlof/ buitengewoon CAO verlof

Dag 3: einde van het dienstverband (ontslag)

 • Proeftijd
 • Opzegging door werknemer
 • Wederzijds goedvinden
 • Van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd
 • Ontbinding kantonrechter
 • Ontslag op staande voet
 • UWV ontslagprocedure
 • Overlijden
 • Het fenomeen ‘vaststellingsovereenkomst’
 • Transitievergoeding: wanneer en hoeveel / mogelijkheid van compensatie door UWV

Afhankelijk van de wensen van deelnemers kunnen wij onderwerpen uitdiepen of aanvullen.

 

21-04-2022

 

Belangstelling voor de cursus personeelsbeleid

Wilt u geïnformeerd worden over de start van de volgende training 'Juridische aspecten van het personeelsbeleid' vul dan hieronder uw gegevens in.