Voorzitter Harrie ten Have

Harrie ten Have 292x335_bewerkt

“Het is plezierig om te weten dat er altijd een organisatie is waarop de ondernemer of zijn vereniging kan terugvallen”


Hoofdbestuurslid Vakcentrum sinds: 2009
Overige bestuurlijke activiteiten: voorzitter BpfL, bestuurslid Stichting FAD, lid RvT KvK, voorzitter Stichting Masterclass Foodretail
In het kort werkachtergrond: voormalig algemeen directeur van Spar Nederland

Wat is voor u de belangrijkste reden om hoofdbestuurslid te zijn bij het Vakcentrum?
“Het behoud van het zelfstandig ondernemerschap in de retail - en in het bijzonder in de foodretail."

Waarin ziet u de grootste uitdaging/kans in uw rol als hoofdbestuurslid?
"Ik vind het heel belangrijk dat de relatie tussen franchisegevers en -nemers beter in balans raakt. Dat er meer evenwicht komt. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren."

Wat is volgens u de belangrijkste functie van het Vakcentrum?
“Het Vakcentrum levert continu ondersteuning aan individuele ondernemers en aan verenigingen van ondernemers. Vooral daar waar het gaat om vertegenwoordigingen in Den Haag en Brussel en bij koepelorganisaties."

Wat is volgens u de meerwaarde van het Vakcentrumlidmaatschap voor zelfstandig ondernemers?
“Naast het feit dat de collectieve belangen op een goede manier worden behartigd, biedt het lidmaatschap ook voordelen in financiële zin (op diverse fronten). Het is bovendien plezierig om te weten dat er altijd een organisatie is waarop de ondernemer of zijn vereniging kan terugvallen."