Actueel

Franchising krijgt wettelijke basis

Mona Keijzer, staatssecretaris EZK, kiest voor een wettelijke regeling franchise
wetsvoorstel op korte termijn verwacht

Vakcentrum pleit al jaren voor de rechtsbescherming van franchisenemers!
Eerder dit jaar werd een belangrijke nieuwe stap gezet. Staatssecretaris Mona Keijzer informeerde eind mei de Tweede Kamer dat zij komt met een wettelijke regeling om de positie van de franchisenemers te versterken. Het wetsvoorstel wordt deze week verwacht. Het wordt dan ter consultatie aangeboden. U leest daarover meer op deze website.

De staatssecretaris geeft in haar brief aan de Tweede Kamer (23 mei 2018) aan dat zij zich geplaatst ziet “voor de uitdaging om effectieve bescherming te bieden waar deze nodige is om onbehoorlijke handelspraktijken tegen te gaan.”

Vier deelgebieden

De staatsecretaris geeft in haar brief aan dat de wettelijke regeling een kader gaat bieden voor tenminste vier deelgebieden van de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen. Zij benoemt:

  1. de precontractuele uitwisseling van informatie
  2. de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
  3. de beëindiging van de franchisesamenwerking
  4. Het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers.

Reacties

Het Vakcentrum is blij met het initiatief van de staatssecretaris, zo stelt Patricia Hoogstraaten in haar column naar aanleiding van de brief.

Ook het Franchisnemers Netwerk Nederland toonde zich positief over het besluit van staatssecretarsi Keijzer: Het komt er nu op aan deze onderdelen in de wettelijke regeling helder en eenduidig uit te werken. Geen vrijblijvendheid, maar duidelijke inhoudelijke normen en proces afspraken voor een meer evenwichtigere relatie tussen franchisegever en franchisenemer"." Lees hier de volledige reactie.

Evenwicht in de verhouding

Vakcentrum blijft zich continu inspannen en houdt de druk op de ketel in gesprekken met politici, de overheid en met andere betrokken partijen, om te komen tot wetgeving die een evenwichtige verhouding tussen franchisenemers en franchisegevers garandeert.

Artikelen, opinies en discussiestukken

Distrifood 10-12-2018: Albert Heijn franchisers doen het beter dan filialen
Het Financieele Dagblad 26-11-2018: Boekhoorn mikt op verkoop Hema-winkels aan franchisenemers
Analyse Nederland 22-08-2018: Franchisenemer de dupe bij ongelijk speelveld
Het Financieele Dagblad (FD) 17-08-2018: Franchisenemer verdient bescherming
Het Financieele Dagblad (FD) 11-8-2018: Agressie Hema leidt nergens toe
Levensmiddelenkrant 19-07-2018: Rechter steunt franchisenemers Hema
AD 16-07-2018: Franchisers Hema reageren verontwaardigd op dreigementen Hema
Retailtrends 26-juni-2018: Zuivelhoeve is vijftien winkels rijker
Vakcentrum 06-06-2018: De 4e van Mona Keijzer
Distrifood 26-05-2018: Staatssecretaris Keijzer komt met brief over Franchise Code
Franchise+ 30-04-2018: Franchiseverhouding ongelijkwaardig!
VakcentrumNieuws 24-02-2018: Franchisenemers van groot belang voor Nederlandse economie
Het Financieele Dagblad 24-01-2018: Brancheverenigingen voor zelfstandige winkeliers fuseren
Franchisenemers Netwerk Nederland 10-01-2018: BOVAG treedt toe tot Franchisenemers Netwerk Nederland
Het Financieele Dagblad 20-12-2017: 'Sommige Bart-Smit winkels zijn een bloedbad'
20-12-2017: Nederlandse Franchise Code en het wetsvoorstel bieden versterking van de positie van de franchisenemer in de precompetitieve fase
07-12-2017: Franchising verdient volwassen medezeggenschap
VakcentrumNieuws 09-11-2017: NFC biedt ook franchisegever duidelijkheid en rust
Vakblad Gemengde Branche 02-11-2017: Nieuwe franchisewet op komst
Franchise+ 30-09-2017: Rechtbank veroordeelt fastfoodketen tot verlenging franchiseovereenkomst
Careality 30-09-2017: Omzetprognoses: te mooi om waar te zijn?
VakcentrumNieuws 15-09-2017: Onredelijke argumenten leiden tot verbod opzegging franchiseovereenkomst
VakcentrumNieuws 15-09-2017: Vakcentrum: Nederlandse Franchise Code en wettelijke ondersteuning kunnen voorbeeld zijn
VakcentrumNieuws 15-09-2017: Europa moet franchisenemers beter beschermen
VakcentrumNieuws 15-09-2017: Franchisenemers Netwerk Nederland, Nederlandse stem in Europa
Opinie Patricia Hoogstraaten 15-09-2017: Europees Parlement (EP) besluit dat franchisenemers op alle fronten ondersteund moeten worden
VakcentrumNieuws 14-06-2017: Verslag rondetafelgesprek Tweede Kamer over NFC op 8 juni 2017
SConline 09-06-2017: Kamer sceptisch over kritiek franchisecode
Vakcentrum 08-06-2017: NFC snel invoeren om positie franchisenemers te versterken
MKB-Nederland 07-06-2017: Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland, vindt dat NFC wettelijk verankerd moet worden
BV Rendement 31-05-2017: Wet sterkt franchiser
Marketing Rendement 31-05-2017: Bindende regels franchise?
Vakcentrum 25-05-2017: Reactie van het Vakcentrum op consultatie wettelijke verankering gedragscode franchise
Distrifood 13-05-2017: Tussen dwangbuis en de drang naar vrijheid
Ministerie van Economische Zaken 12-04-2017: Minister Kamp presenteert wetsvoorstel voor afspraken franchisesector
Het Financieele Dagblad 12-04-2017: Kamp maakt franchisecode wettelijk bindend
Het Financieele Dagblad 06-04-2017: Versterk de positie van franchisenemers
Het Financieele Dagblad 04-04-2017: Betwiste gedragscode franchise wordt wettelijk verplicht
NFV persbericht 22-03-2017: NFV Franchise Statistiek franchise groeit en bloeit
Opinie Patricia Hoogstraaten 08-03-2017: Opinie Patricia Hoogstraaten over consultatie Nederlandse Franchise Code
Vakcentrum 28-02-2017: Hoge Raad steunt franchisenemers
Vakcentrum 14-02-2017: Franchisenemers Netwerk Nederland, opmaat naar krachtenbundeling in Brussel
Levensmiddelenkrant 02-02-2017: Vernieuwde erecode franchising is een stap terug
Vakcentrum 01-02-2017: Vernieuwde Europese franchisegeverscode eenzijdig en verslechtering voor franchisenemers
Reformatorisch Dagblad 17-10-2016: Positie franchisenemer versterkt
Distrifood 15-10-2016: Kamp: Nationale Franchise Code wordt wet
Trouw - 14-10-2016: Franchise-ondernemer wint strijd
Buurtsuper.be - 14-10-2016: Franchise code wordt wettelijk verankerd
Levensmiddelenkrant - 13-10-2016: Kamp start traject wetgeving Franchise Code
FranchisePlus - 13-10-2016: “Verstandige keuze van minister Kamp”
FoodHolland - 13-10-2016: Franchisecode wordt wettelijk verankerd
SConline.nl - 13-10-2016: Kamp wil Franchise Code wettelijk verankeren
AD - alle edities en diverse regionale dagbladen 14-09-2016: Winkeliers weg om mislopen online-omzet
FD 31-08-2016: Minister Kamp wacht nog met wettelijke regels voor franchisewereld
Vakcentrum 12-06-2016: Europese Code oud vs nieuw - De nieuwe Europese Erecode een verbetering voor de franchisenemers? - juni 2016 (PDF)
De Nationale Franchise Gids 17-02-2016: Nederlandse Franchise Code vandaag gepresenteerd aan minister Kamp
AD 17-02-2016: Kamp wil franchiseregels opnemen in wet (video), Kamp neemt NFC in ontvangst (video)
Distrifood 17-02-2016: Kamp wil franchisecode opnemen in wet
MKB Nederland 17-02-2016: Franchisecode moet franchisenemer beter beschermen
Levensmiddelenkrant 17-02-2016: Kamp onderzoekt ‘wettelijk haakje’ franchisecode
RetailDetail 17-02-2016: Nieuwe gedragsregels franchisesector mogelijk in wet vastgelegd
FD 17-02-2016: Minister legt macht winkelketens aan banden
Vakcentrum 17-02-2016: Bericht over de NFC presentatie (webnieuws februari 2016)
Retailtrends 31-01-2016: Het Franchiseconflict
Tabak2Day 16-01-2016: Vrijheidsstrijder
Elsevier 09-01-2016: Ruzie over hoe het hoort