Wet Franchise is er!

Gezamenlijke inspanning leidt tot ­betere positie franchisenemer

Na jaren onderhandelen en lobbyen komt er, eindelijk, een wet die een betere balans brengt in de verhouding tussen franchisenemer en franchisegever. Nadat eerder de Tweede Kamer unaniem instemde met het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van ­Economische Zaken en Klimaat, gaf binnen twee weken dinsdag ook de volledige Eerste Kamer groen licht. Voor Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum een mooi moment. Na 10 jaar lobbyen en als bewijs van de kracht van de vereniging Vakcentrum.

Patricia Hoogstraaten en Mona Keijzer_franchise.JPG

Patricia Hoogstraaten is blij dat de positie van de franchisenemer erkenning krijgt en dat er, na jaren discussie, deugdelijke spelregels in het Burgerlijk Wetboek komen. “We zijn er ­inmiddels al zo’n 10 jaar mee bezig. Eerst in de vorm van de Nederlandse Franchise Code, (waar Gerald ten Have en ik anderhalf jaar aan hebben gewerkt) maar die werd, ondanks hun eigen bijdrage, door franchisegevers niet geaccepteerd. De poging van toenmalig minister Kamp om die NFC wettelijk te verankeren strandde in het zicht van de haven door het bereiken van een regeerakkoord van het derde kabinet Rutte. Maar nu blijkt driemaal scheepsrecht: er komt een wet Franchise.“

Kracht van de vereniging

“Voor mij en mijn team is het aannemen van de franchisewet een belangrijk moment. De Tweede Kamer stemde met algemene stemmen in. Dat was echt mooi. Zeker omdat tijdens de behandeling van de wet, het debat er over, ook regelmatig gerefereerd werd aan de grote hoeveelheid reacties van franchisenemers. Ik weet dat ze het dan ook hebben over onze leden. Die hebben zich steeds in grote getale geroerd op de momenten dat het er op aan kwam. Door voorbeelden aan te dragen, door Kamerleden te woord te staan en honderden franchisenemers hebben de lobby van het Vakcentrum ondersteund door te reageren op de drie internetconsultaties van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik ben dus trots op het resultaat, maar zeker ook trots op de kracht en inzet van onze vereniging en de leden.”
“Het is ook mooi om direct die dinsdagavond en de woensdag na de stemming in de Tweede Kamer allerlei felicitaties te ontvangen van ondernemers en franchisenemersverenigingen en een mooie taart voor het team. Dat geeft aan dat we het samen hebben gedaan.”

Breder dan Vakcentrum

Die samenwerking is de laatste jaren ook verbreed. “We hebben eerst franchisenemersverenigingen en belangenbehartigers samen gebracht in FANed. Vervolgen is de samenwerking gezocht met andere organisaties, waar Nienke Slump een rol speelt en hebben we Franchise Netwerk Nederland opgericht. Daar is ook BOVAG bij aangesloten. Ook in hun ­branches wordt franchise veel toegepast, al heten de overeenkomsten soms anders. In het hele proces heeft ook MKB-Nederland zich sterk gemaakt maken voor de wetgeving.

Snel invoeren

Het Vakcentrum is blij met de doortastende aanpak van de staatssecretaris. “Staats­secretaris Mona Keijzer en haar ambtenaren hebben dit dossier uiterst voortvarend aan­gepakt. “We zagen dat sommige franchisegevers, vooruitlopend op de wet, nog snel gewijzigde overeenkomsten wilden aangaan. Vandaar dat we steeds hebben aangedrongen op een snelle invoering. Franchisegevers gaven aan dat dat bezwaarlijk is, maar die bezwaren delen wij niet. De meeste elementen uit de wet zouden immers nu al normaal moeten zijn, de essentie is immers het goed franchisenemer en franchisegeverschap. Alleen voor enkele bijzondere bepalingen zoals de vaststelling drempelwaarde voor de instemming en de berekening van goodwill is er een overgangstermijn van twee jaar.”

Franchisenemersverenigingen aan zet

De Vakcentrum-directeur benadrukt nog eens het belang van een goede franchisenemers­vereniging. “Het is nu ook zaak dat franchisenemers­verenigingen voortvarend aan de slag gaan. Hoewel de wet niet letterlijk zegt dat er een verenging moet zijn, wordt het in het kader van de instemming wel een stuk makkelijker als er een goed functionerende vereniging is. En dan is het direct aan het werk! ”
“Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft inmiddels veel ervaring met het faciliteren van franchisenemers- en detaillistenverenigingen. Bovendien kennen onze juristen de nieuwe wet als geen ander. Als er dus een vereniging of individuele ondernemer steun nodig heeft…”

1 januari 2021 met overgangstermijn

Nu deze week ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet, hoeven alleen de Koning en de verantwoordelijk bewindslieden de wet nog te tekenen. Daarna wordt de wet in het Staatsblad gepubliceerd. Mona Keijzer streeft er naar de wet per 1 januari 2021 van kracht te laten zijn.
De wet geldt dan direct voor alle lopende franchiseovereenkomsten en nieuw af te sluiten overeenkomsten. Voor de bepalingen met betrekking tot de berekening van goodwill en het instemmingsrecht geldt een overgangs­termijn. Die bepalingen worden twee jaar na de datum van inwerkingtreding van kracht als het gaat om overeenkomsten die voor de datum van inwerkingtreding van de wet (lees 1 januari 2021) waren afgesloten.

‘Blijf ons informeren’

Hoogstraaten roept alle franchisenemers op vooral het Vakcentrum te blijven informeren over de ervaringen. “Wij blijven voortduren de vinger aan de pols houden en kunnen franchise­nemers vanuit onze kennis en ervaring ook goed adviseren. Wij gaan ook in gesprek met de franchisegevers en het ministerie van EZK over de ervaringen met de wet. Bovendien is er in de wet opgenomen dat er vijf jaar na inwerking­treding een evaluatie moet volgen. Het is dan zaak dat we dan wederom goed geïnformeerd zijn.

(artikel uit VakcentrumNieuws van zaterdag 6 juli 2020)

01-07-2020