Franchising

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking en franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/ of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en franchisenemer. De franchisegever verleent daarbij aan zijn individuele franchisenemers het recht en legt hen de verplichting op om een bedrijf te exploiteren volgens het concept van de franchisegever. (Nederlandse Franchise Code)

Meer evenwicht tussen franchisenemer en franchisegever noodzakelijk

Franchising is een fantastische vorm van samenwerking. De kwaliteit van een formule en de kracht van een zelfstandige ondernemer komen erin samen. Om deze succesvolle manier van samenwerking te borgen, is echter wel een gelijk speelveld nodig tussen franchisenemer en franchisegever. Dit ontbreekt nog. Het Vakcentrum lobbyt nationaal en Europees om de franchisenemer een betere positie te geven.

Ondersteuning individuele franchisenemers en franchisenemersverenigingen

Adviseurs van het Vakcentrum hebben inmiddels jarenlange ervaring in de begeleiding van franchisenemers en franchisenemersverenigingen. Dat maakt dat alle relevante juridische en economische expertise aanwezig is. Dankzij deze expertise staat het Vakcentrum staat niet alleen franchisenemers in de detailhandel bij, ook vanuit andere sectoren wordt onze assistentie ingeroepen.

Lees hier meer over:

Heeft u nog vragen over franchise, neem dan contact met ons op via (0348) 41 97 71 of info@vakcentrum.nl.