Franchise - actuele ontwikkelingen

25-04-2022

Wet Franchise leidt tot een betere overlegstructuur maar franchisegevers betrekken franchisenemers nog te weinig

De wet Franchise die sinds 1 januari 2021 van kracht is, heeft geleid tot een betere overlegstructuur tussen franchisenemersverenigingen en hun franchisegevers. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig winkeliers en franchisenemers, vandaag presenteerde tijdens haar jaarlijkse congres. De franchisenemersverenigingen, afkomstig uit diverse sectoren, zien een verbetering in de performance van de franchisegevers, maar vinden dat zij nog meer betrokken moeten worden. Lees verder

28-10-2021

Vakcentrum ook in Europa actief

Franchise: belangenbehartiging stopt niet nu wet er is

Over franchise raak je nooit uitgepraat. Zo is er door het Vakcentrum de laatste maanden veel tijd besteed aan de beoordeling van Europese voorstellen tot de aanpassing van mededingingsregels. Aanpassingen die direct van invloed kunnen zijn op franchising. Bijvoorbeeld als het gaat om online verkoop (door franchisenemer of door de franchisegever), het non-concurentiebeding of het al dan niet mogen maken van prijsafspraken. Lees hier het volledige artikel (pdf).

22-06-2021

Albert Heijn franchisenemers tegen Albert Heijn

Onlangs deed de Hoge Raad uitspraak (HR 18-06-2021, ECLI:NL:HR:2021:957) in de zaak van de Albert Heijn franchisenemers tegen hun franchisegever Albert Heijn. De franchisenemers menen dat hen geld is onthouden door een onjuiste uitleg van de franchiseovereenkomst.  De juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies volgen deze zaak vanzelfsprekend nauwlettend. Zij geven hier een samenvatting van de procesgang.

06-01-2021

Toepassing van de Wet Franchise in de ­dagelijkse praktijk? Wij helpen u graag!

Het zal u niet zijn ontgaan: de Wet Franchise is op 1 januari 2021 officieel van kracht geworden. Dit heeft voor een aantal Vakcentrumleden, zeker voor bestuursleden van een franchisenemersvereniging, al een hoop werk opgeleverd. Lees hier het volledige artikel.

03-12-2020

Wet Franchise 1 januari 2021 van kracht

Wet Franchise treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Lees hier de publicatie in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 

25-11-2020

We tellen af naar 2021 en de Wet Franchise

Op 1 januari 2021 wordt de Wet Franchise dan eindelijk echt van kracht. Nadat wij ons er jarenlang hard voor hebben gemaakt, gingen zowel de Tweede als de Eerste Kamer in de zomer akkoord met het wetsvoorstel. Er volgden maanden van voorbereidingen door zowel franchisegevers als franchisenemers en hopelijk is iedereen helemaal klaar voor het nieuwe jaar. Wij nemen u nog een keertje kort mee in de wet. Lees meer.

10-07-2020

Afgelopen woensdag 8 juli vond het webinar franchise plaats. Verhelderend en geïllustreerd met diverse voorbeelden. Er werd bijvoorbeeld stilgestaan bij de definitie van franchise, oftewel de reikwijdte van de wet. Besproken werden de eisen, zoals een bedenktijd van vier weken in de precontractuele fase. Er waren vragen over het instemmingsrecht en het daaraan gekoppelde, vastgestelde drempelbedrag. Het belang om nu al de discussie met de franchisegever aan te gaan, kwam ter sprake.

Voor nieuwe contracten moeten de wijzigingen al per 1-1-2021 worden doorgevoerd. Deze wijzigingen kunnen al maatgevend zijn voor de bestaande contracten die pas na de overgangsperiode in lijn gebracht moeten worden.

30-06-2020 

Er is een Wet Franchise!

De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van EZK. Lees hier ons persbericht als reactie.

Lees hier een interview met Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten over de wet.

Mona Keijzer: "Een mooie mijlpaal voor onze ondernemers. Vandaag is de franchisewet door de Eerste Kamer aanvaard. Eerlijker ondernemen en beter samenwerken, dat is het doel van deze wet."

Bekijk hier de video op het Twitter-kanaal van staatssecretaris Mona Keijzer.

24-06-2020

Eerste Kamer doet wetsvoorstel Franchise af als hamerstuk

In de procedurevergadering van de commissie EZK/LNV van 23 juni is besloten een blanco eindverslag (waarmee de commissie aangeeft dat het wetsvoorstel voldoende is voorbereid voor plenaire behandeling) uit te brengen teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Het wetsvoorstel is inmiddels geagendeerd voor 30 juni.

22-06-2020

Gewijzigd wetsvoorstel Franchise ingediend bij Eerste Kamer

Op 23 juni bespreekt de Eerste Kamer in een procedurevergadering van de commissie EZK wanneer en hoe het wetsvoorstel wordt behandeld. Het wetsvoorstel is, in vervolg op amendementen uit de Tweede Kamer, gewijzigd. Lees hier het gewijzigde wetsvoorstel.

16-06-2020

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Fanchise met algemene stemmen aan.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel van staatssectaris Keijzer met algemene stemmen aangenomen. De staatssecretaris kreeg daarbij ook diverse complimenten van de Kamerleden. Het Vakcentrum is blij met deze belangrijke stap. Lees hier onze reactie. 

10-06-2020

Kamerbrede steun voor wetsvoorstel Franchise

De Tweede Kamer sprak dinsdagavond 9 juni over het wetsvoorstel Franchise.
De wet moet volgens staatssecretaris Mona Keijzer een betere balans brengen in de verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers. Tijdens het debat sprak de Kamer steun uit voor het wetsvoorstel. Over het wetsvoorstel wordt volgende week dinsdag (16 juni) gestemd. Het verslag van het overleg is terug te lezen op de site van de Tweede Kamer (klik bij het onderwerp Franchise op Algemene documenten.

05-06-2020

Plenaire behandeling wetsvoorstel Franchise op 9 juni

De plenaire behandeling inde Tweede Kamer van het wetsvoorstel staat gepland voor 9 juni om 16.45 uur. De stukken voor de vergadering zijn in te zien via de Kameragenda op de site van de Tweede Kamer.

06-2020

Wetgevingsoverleg geannuleerd. Kamer kiest voor plenaire behandeling.

Het eerder geplande Wetgevingsoverleg (oorspronkelijk op 22 juni) is geannuleerd. De Kamer kiest nu voor plenaire behandeling.

De datum van de plenaire behandeling is nog niet bekend. Verwacht wordt dat deze ook nog voor de zomer plaatsvindt. In antwoord op vragen van Kamervoorzitter Arib werd eerder al aangegeven dat men de behandeling van het wetsvoorstel snel wil laten plaatsvinden.

13-05-2020

22 juni wetgevingsoverleg: Franchisewet weer een stap dichterbij!

Het Vakcentrum strijdt al jaren voor een franchisewet die meer balans brengt in de verhouding tussen franchisegevers- en nemers. Een nieuwe stap op weg naar de invoering van de wet Franchise is nu aanstaande, want op 22 juni vindt in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg plaats. Het wetsvoorstel wordt door politieke partijen breed gedragen. Op de site van de Tweede Kamer vindt u het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State en de vragen van Kamerleden en de antwoorden daarop van het kabinet.

12-05-2020

Franchisewet NU

Vorig jaar (juli 2019) schreef het Vakcentrum al over de komende Franchisewet met de titel “Franchisewet, nu of nooit”. Sindsdien is een aangepast wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gebracht en hebben de Tweede Kamerleden in ieder geval een algemeen goedkeurend geluid laten horen.

Toch zijn er ook kritische vragen gesteld. Sommige vragen zijn te herkennen als uitingen van de niet aflatende lobby van franchisegever en franchisenemers. Er komt evenwel altijd een moment dat de “waarom” vragen niets meer opleveren, als vragen niet duidelijker kunnen worden beantwoord. Het lijkt erop dat dit moment is aangebroken, met de beantwoording door Staatssecretaris Mona Keijzer mede namens de Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker op 30 april 2020.

Lees hier het volledige artikel 'Franchisewet NU' (PDF) van het Vakcentrum.

02-05-2020

Wetsvoorstel Franchise: behandeling nog voor de zomer

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft de leden van de Tweede Kamer nadrukkelijk gevraagd het aantal wetsvoorstellen dat op korte termijn behandeld moeten worden te beperken. Zij vond de lijst zoals die door het kabinet was aangeleverd te lang. Dit om de druk op de kamer tijdens de coronacrisis te verlagen. In de commissie Economische Zaken en Klimaat is besloten dat het wetsvoorstel Franchise wel nog voor de zomer behandeld moet worden volgens de Kamerleden.

30-04-2020

Staatssecretaris Mona Keijzer beantwoordt vragen Tweede Kamer over wetsvoorstel Franchise

De nota naar aanleiding van het verslag (beantwoording van de vragen van de Kamerleden) is beschikbaar en openbaar en geagendeerd voor de procedurevergadering EZK op 19 mei 2020 als agendapunt 79.

Hiermee is weer een belangrijke stap gezet op weg naar de Wet Franchise.

Behandeling wetsvoorstel franchise op stoom

18-02-2020

Tijdens de procedurevergadering van de Commissie Economische Zaken en Klimaat op 18 februari is snelheid gemaakt met de verdere behandeling van het wetsvoorstel franchise. De schriftelijke inbreng staat genoteerd voor 12 maart.

Na beantwoording en mogelijke vervolgvragen is de voorbereiding van de Commissie afgerond. Een verzoek vanuit de VVD om een ronde tafel te beleggen werd door de overige Kamerleden niet gehonoreerd.

Na behandeling van het wetsvoorstel in de Commissie volgt een debat en uiteindelijk stemming in de Tweede Kamer.


Wetsvoorstel Franchise naar Tweede Kamer

11-02-2020

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) hebben het voorstel Wet Franchise naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees hier het wetsvoorstel

Lees hier de memorie van toelichting

Advies RvS

Advies RvS (samenvatting)

 

De eerste reactie van het Vakcentrum

Ook BOVAG onderstreept het belang van de wet Franchise (Youtube)


Artikelen, opinies en discussiestukken

Nederlands Juristenblad (NJB), juli 2022: Goed franchisegeverschap, meer dan redelijk of billijk?
Vakcentrumnieuws, november 2021: Vakcentrum ook in Europa actief: Belangenbehartiging stopt niet nu wet er is
VakcentrumNieuws, januari 2021: Toepassing van de Wet Franchise in de dagelijkse praktijk? Wij helpen u graag!
VakcentrumNieuws, december 2020: We tellen af naar 2021 en de Wet Franchise
VakcentrumNieuws, 06-07-2020: Wet Franchise is er! 
Vakcentrum, 12-05-2020: Franchisewet NU
Lees ook Franchisewet nu of nooit (12-07-2019, Nederlands Juristenblad)
NOS, 20-02-2020: Franchisenemers van pizzaketen Papa John's stappen naar de rechter
Vakcentrum, 18-02-2020: Behandeling wetsvoorstel franchise op stoom
VakcentrumNieuws, 15-02-2020: Franchise pagina's met o.a. interview Patricia Hoogstraaten, belangrijkste punten en reacties
Distrifood, 15-02-2020: Wetsvoorstel: franchisers beter beschermd tegen gever
Persbericht Vakcentrum, 11-02-2020: Wetsvoorstel Franchise naar Tweede Kamer. Nu snel invoeren
Persbericht Vakcentrum, 12-12-2019: Volgende stap in wetgeving Franchising: Raad van State stelt advies over franchisewet vast
www.nos.nl, 29-08-2019: Domino's haalt deels bakzeil bij franchise-pizzabakkers
www.internetconsultatie.nl, 23-08-2019: Consultatieverslag concept wetsvoorstel Wet franchise
Het Financieele Dagblad, 17-08-2019: Hoe het wilde pizza-offensief van Papa John's ondernemers berooid achterliet.
Het Financieele Dagblad, 16-08-2019: Pizzaketen Papa John's verslikt zich in grootse ambities.
Volkskrant 12-07-2019: Staatssecretaris Keijzer: middenstander moet worden beschermd tegen de grote ketens waarvoor zij werken (interview)
Ministerie van EZK, Persbericht 12-07-2019: Nieuwe wet Franchise naar de Raad van State
Nederlands Juristenblad (NJB) 12-07-2019: Franchisewet nu of nooit
Vakcentrum 14-05-2019: Vakcentrumleden dringen aan op franchisewet
Vakcentrum 04-04-2019: Recent examples franchising
Vakcentrum Bedrijfsadvies 14-02-2019: Zorgplicht is goed franchisegeverschap
ATR 06-02-2019: Advies ATR aan ministerie over Wet Franchise
Vakcentrum 01-02-2019: Franchisewet snel invoeren
Vakcentrum 31-01-2019: Brief met reactie van het Vakcentrum op internetconsultatie Franchisewet
Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) 31-01-2019: Brief met reactie van FNN op internetconsultatie Franchisewet
FANed 31-01-2019: Brief met reactie van FANed op internetconsultatie Franchisewet
Vakcentrum 22-01-2019: Franchisewet geen belemmering voor innovatie
Het Financieele Dagblad 14-01-2019: Mona Keijzer schiet onmachtige franchisnemer te hulp
Dennis de Jong (Europees Parlement) 09-01-2019: Brief over het functioneren van franchising in de detailhandel (Engels)
Vakcentrum 08-01-2019: Lees hier de brief over de internetconsultatie aan de Vakcentrumleden van 8 januari 2019
VakcentrumNieuws 05-01-2019: Wetsvoorstel Franchise versterkt positie franchisenemer
SC 13-12-2018: Langverwachte franchisewet in consultatie
Vakcentrum 13-12-2018: Wetsvoorstel Franchise versterkt positie franchisenemer
Vakcentrum 13-12-2018: Wetsvoorstel Franchise gepubliceerd
Distrifood 10-12-2018: Albert Heijn franchisers doen het beter dan filialen
Het Financieele Dagblad 26-11-2018: Boekhoorn mikt op verkoop Hema-winkels aan franchisenemers
Analyse Nederland 22-08-2018: Franchisenemer de dupe bij ongelijk speelveld
Het Financieele Dagblad (FD) 17-08-2018: Franchisenemer verdient bescherming
Het Financieele Dagblad (FD) 11-8-2018: Agressie Hema leidt nergens toe
Levensmiddelenkrant 19-07-2018: Rechter steunt franchisenemers Hema
AD 16-07-2018: Franchisers Hema reageren verontwaardigd op dreigementen Hema
Retailtrends 26-juni-2018: Zuivelhoeve is vijftien winkels rijker
Vakcentrum 06-06-2018: De 4e van Mona Keijzer
Distrifood 26-05-2018: Staatssecretaris Keijzer komt met brief over Franchise Code
Franchise+ 30-04-2018: Franchiseverhouding ongelijkwaardig!
VakcentrumNieuws 24-02-2018: Franchisenemers van groot belang voor Nederlandse economie
Het Financieele Dagblad 24-01-2018: Brancheverenigingen voor zelfstandige winkeliers fuseren
Franchisenemers Netwerk Nederland 10-01-2018: BOVAG treedt toe tot Franchisenemers Netwerk Nederland
Het Financieele Dagblad 20-12-2017: 'Sommige Bart-Smit winkels zijn een bloedbad'
20-12-2017: Nederlandse Franchise Code en het wetsvoorstel bieden versterking van de positie van de franchisenemer in de precompetitieve fase
07-12-2017: Franchising verdient volwassen medezeggenschap
VakcentrumNieuws 09-11-2017: NFC biedt ook franchisegever duidelijkheid en rust
Vakblad Gemengde Branche 02-11-2017: Nieuwe franchisewet op komst
Franchise+ 30-09-2017: Rechtbank veroordeelt fastfoodketen tot verlenging franchiseovereenkomst
Careality 30-09-2017: Omzetprognoses: te mooi om waar te zijn?
VakcentrumNieuws 15-09-2017: Onredelijke argumenten leiden tot verbod opzegging franchiseovereenkomst
VakcentrumNieuws 15-09-2017: Vakcentrum: Nederlandse Franchise Code en wettelijke ondersteuning kunnen voorbeeld zijn
VakcentrumNieuws 15-09-2017: Europa moet franchisenemers beter beschermen
VakcentrumNieuws 15-09-2017: Franchisenemers Netwerk Nederland, Nederlandse stem in Europa
Opinie Patricia Hoogstraaten 15-09-2017: Europees Parlement (EP) besluit dat franchisenemers op alle fronten ondersteund moeten worden
VakcentrumNieuws 14-06-2017: Verslag rondetafelgesprek Tweede Kamer over NFC op 8 juni 2017
SConline 09-06-2017: Kamer sceptisch over kritiek franchisecode
Vakcentrum 08-06-2017: NFC snel invoeren om positie franchisenemers te versterken
MKB-Nederland 07-06-2017: Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland, vindt dat NFC wettelijk verankerd moet worden
BV Rendement 31-05-2017: Wet sterkt franchiser
Marketing Rendement 31-05-2017: Bindende regels franchise?
Vakcentrum 25-05-2017: Reactie van het Vakcentrum op consultatie wettelijke verankering gedragscode franchise
Distrifood 13-05-2017: Tussen dwangbuis en de drang naar vrijheid
Ministerie van Economische Zaken 12-04-2017: Minister Kamp presenteert wetsvoorstel voor afspraken franchisesector
Het Financieele Dagblad 12-04-2017: Kamp maakt franchisecode wettelijk bindend
Het Financieele Dagblad 06-04-2017: Versterk de positie van franchisenemers
Het Financieele Dagblad 04-04-2017: Betwiste gedragscode franchise wordt wettelijk verplicht
NFV persbericht 22-03-2017: NFV Franchise Statistiek franchise groeit en bloeit
Opinie Patricia Hoogstraaten 08-03-2017: Opinie Patricia Hoogstraaten over consultatie Nederlandse Franchise Code
Vakcentrum 28-02-2017: Hoge Raad steunt franchisenemers
Vakcentrum 14-02-2017: Franchisenemers Netwerk Nederland, opmaat naar krachtenbundeling in Brussel
Levensmiddelenkrant 02-02-2017: Vernieuwde erecode franchising is een stap terug
Vakcentrum 01-02-2017: Vernieuwde Europese franchisegeverscode eenzijdig en verslechtering voor franchisenemers
Reformatorisch Dagblad 17-10-2016: Positie franchisenemer versterkt
Distrifood 15-10-2016: Kamp: Nationale Franchise Code wordt wet
Trouw - 14-10-2016: Franchise-ondernemer wint strijd
Buurtsuper.be - 14-10-2016: Franchise code wordt wettelijk verankerd
Levensmiddelenkrant - 13-10-2016: Kamp start traject wetgeving Franchise Code
FranchisePlus - 13-10-2016: “Verstandige keuze van minister Kamp”
FoodHolland - 13-10-2016: Franchisecode wordt wettelijk verankerd
SConline.nl - 13-10-2016: Kamp wil Franchise Code wettelijk verankeren
AD - alle edities en diverse regionale dagbladen 14-09-2016: Winkeliers weg om mislopen online-omzet
FD 31-08-2016: Minister Kamp wacht nog met wettelijke regels voor franchisewereld
Vakcentrum 12-06-2016: Europese Code oud vs nieuw - De nieuwe Europese Erecode een verbetering voor de franchisenemers? - juni 2016 (PDF)
De Nationale Franchise Gids 17-02-2016: Nederlandse Franchise Code vandaag gepresenteerd aan minister Kamp
AD 17-02-2016: Kamp wil franchiseregels opnemen in wet (video), Kamp neemt NFC in ontvangst (video)
Distrifood 17-02-2016: Kamp wil franchisecode opnemen in wet
MKB Nederland 17-02-2016: Franchisecode moet franchisenemer beter beschermen
Levensmiddelenkrant 17-02-2016: Kamp onderzoekt ‘wettelijk haakje’ franchisecode
RetailDetail 17-02-2016: Nieuwe gedragsregels franchisesector mogelijk in wet vastgelegd
FD 17-02-2016: Minister legt macht winkelketens aan banden
Vakcentrum 17-02-2016: Bericht over de NFC presentatie (webnieuws februari 2016)
Retailtrends 31-01-2016: Het Franchiseconflict
Tabak2Day 16-01-2016: Vrijheidsstrijder
Elsevier 09-01-2016: Ruzie over hoe het hoort

08-07-2022