Franchise - blog

De franchisenemers en de evaluatie van de wet Franchise

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) is het platform waar kennis en informatie wordt verzameld en gedeeld ten behoeve van de versterking van de positie van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen. FNN is  de gesprekspartner van de overheid in het kader van de evaluatie van de Wet Franchise die voor 1 januari moet plaatsvinden. (De Nederlandse Franchise Vereniging NFV spreekt namens de franchisegevers.) Deze evaluatie omvat ook een onderzoek naar de implementatie en interpretatie van verschillende wettelijke bepalingen.

Lees verder >

Goed franchisegeverschap

De wet Franchise bepaalt dat de franchisegever zich als een 'goed franchisegever' moet gedragen. De franchisenemer moet daar ook op kunnen vertrouwen. Maar hoe krijgt dat begrip daadwerkelijk invulling. Jurry Teunissen (manager Vakcentrum Bedrijfsadvies) en Ton Croiset van Uchelen beschrijven het in het Nederlands Juristenblad.

Lees verder >

AH-franchisenemer krijgt gelijk: gemeente mag geen potentiële kopers buitensluiten

Hoewel de Procureur Generaal (PG) van de Hoge Raad anders adviseerde, oordeelde de Hoge Raad deze week in het voordeel van een franchisenemer van Albert Heijn bij een geschil met de gemeente. De vraag was of een gemeente een perceel grond mocht verkopen aan een partij om er een supermarkt te vestigen, zonder andere geïnteresseerde partijen, onder wie de franchisenemer, in de gelegenheid te stellen om op hetzelfde perceel te bieden.

Lees verder >

Goodwill

Inleiding Vanaf 2023 moet de franchiseovereenkomst een goodwill-bepaling bevatten. Duidelijk moet zijn hoe de goodwill wordt bepaald die aan de franchisenemer wordt betaald bij verkoop aan de franchisegever. [1] Deze wettelijke regel blijft de gemoederen bezig houden. De reden is dat een eenduidige uitleg niet is gegeven. Dit leidt tot tenminste de onderstaande problematische standpunten: Goodwill in de franchiseonderneming kan aan de franchisegever worden toegerekend; De goodwillbepaling eist geen methode, slechts een procedure; De wet kent geen afnameverplichting voor de franchisegever, ongeacht een waardering.

Lees verder >

Goodwill maar dan goed

Wij lazen onlangs over misverstanden bij interpretatie van de Wet Franchise als het gaat om de goodwill. Die zien wij ook. Goodwill is een belangrijk franchise-onderwerp. Daarom is het goed vraagstukken daarover onder de loep te nemen.

Lees verder >

Het precontractueel informatie document

Wettelijke informatieplicht franchisegever De Wet Franchise heeft een bewogen historie. Een bepaling die nagenoeg op volledig draagvlak kon rekenen, is de wettelijke verplichting voor de franchisegever om de aspirant-franchise­nemer tijdig te voorzien van bepaalde informatie van belang voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Lees verder >

Het beschermen van knowhow door een non-concurrentiebeding

Met de totstandkoming van de Wet Franchise is het postcontractuele non-concurrentiebeding aan banden gelegd. Een postcontractueel non-concurrentiebeding moet onmisbaar zijn voor bescherming van de knowhow en is territoriaal en geografisch beperkt. Uit de Wet Franchise moet worden afgeleid dat knowhow een vereiste is voor het bestaan van een franchiseovereenkomst. Knowhow is de geheime, wezenlijke en bepaalde informatie die de franchisegever aan de basis legt van zijn formule. Het is de kennis en ervaring die de franchisegever niet kan beschermen door middel van intellectuele eigendomsrechten. Die moet hij beschermen door middel van een (post)contractueel non-concurrentiebeding.

Lees verder >

Waarom starten met een franchisenemersvereniging?

Wat is het belang van een franchisenemersvereniging en wat levert het op? Als een franchisenemersvereniging goed georganiseerd is, dan heeft dit grote voordelen. Zeker met het oog op de Wet Franchise is het oprichten de moeite waard. Franchisenemers kunnen hun collectieve belangen georganiseerd laten behartigen, door de juiste mensen en met de juiste middelen. Met de bundeling van informatie en inzichten wordt de onderhandelingskracht versterkt. Individuele franchisenemers kunnen minder gemakkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld en problemen kunnen juist gezamenlijk en snel worden opgelost. De franchisenemersvereniging kan ook in individuele gevallen iets ter discussie brengen bij de franchisegever ter voorkoming van herhaling bij andere franchisenemers. Om een franchisenemersvereniging te vriend te houden, kan de franchisegever soms genoodzaakt zijn om bepaalde maatregelen in te trekken of af te zwakken. Kortom, een franchisenemersvereniging versterkt de positie van de individuele franchisenemers tegenover de franchisegever.

Lees verder >

Instemmingsrecht ook voor besluiten door moederorganisatie

De Wet Franchise bepaalt een instemmingsrecht voor bepaalde, voorgenomen besluiten die impact hebben op de franchisenemers. Een franchisegever moet belangrijke besluiten eerst bespreken. Sommigen zijn van mening dat dit de belangrijkste ontwikkeling in franchise is. Het is in ieder geval nieuw en gaat in de meeste formules waarschijnlijk  zorgen voor een andere overlegstructuur. Misschien niet eens in vorm, maar bijna zeker in de ervaren verhoudingen en de onderhandelingsinzet en -houding. Kort gezegd, franchisenemers moeten voor belangrijke wijzigingen aan tafel aanschuiven, waar dat voorheen meestal geen verplichting was. Het ligt voor de hand dat de machtsverschuiving, die het in feite is, niet vanzelf zal gaan. Franchisegevers zullen in de implementatiefase van de wet waarschijnlijk stevig inzetten op behoud van maximale zeggenschap en controle. Er zijn nog steeds franchisegevers die proberen om aan deze ontwikkeling te ontkomen. Sommigen met ellebogenwerk, anderen met juridische handigheden of door verdeel en heerstactieken.

Lees verder >

Pepernotenconflict: Vol verwachting klopt ons hart, de Wet Franchise komt eraan

Een pepernotenconflict in deze tijd van het jaar. Actueler kan het bijna niet. Wat is er aan de hand? In het kort: de rechter oordeelde onlangs in een kort geding dat Peppernuts B.V. de komende twee jaar geen pepernotenwinkels mag runnen in Amsterdam. Food Retail (de onderneming van pepernotenfabrikant Van Delft die de franchiseformule De Pepernotenfabriek exploiteert) spande dit kort geding aan. Peppernuts wordt geleid door een ex-franchisenemer, die kort nadat de franchiseovereenkomst eindigde, op dezelfde locatie een soortgelijke formule opende. Een van de punten in het kort geding is dat in de franchiseovereenkomst stond dat dit pas na twee jaar zou mogen.

Lees verder >

Rechter wacht niet op wet Franchise

De Rechtbank in Amsterdam heeft niet gewacht op het daadwerkelijk van kracht worden van de wet Franchise. Onlangs oordeelde de rechtbank dat “goed franchisegeverschap” al een geldende normering is voor franchisegevers. De jarenlange inzet van het Vakcentrum voor goede franchiseregelgeving betaalt zich dus nu uit. In de betreffende zaak oordeelde de rechter dat Blokker de franchiseovereenkomst niet mocht opzeggen omdat de franchisenemer niet wilde investeren in een formule-aanpassing. 

Lees verder >