Franchise in Europa

Ook op Europees niveau zet het Vakcentrum zich in voor een goede positie van de franchisenemer.

Inbreng Vakcentrum bij evaluatie EU-verordening 'Groepsvrijstelling Verticalen'

De Europese Commissie evalueert momenteel de Groepsvrijstelling Verticalen (Verordening 330/2010) en de uitleg van die regels in de zogenaamde "Richtsnoeren".

De groepsvrijstelling bepaalt - kort gezegd - welke overeenkomsten sowieso wel zijn toegestaan onder het mededingingsrecht, omdat die worden geacht voordelig te zijn voor de consument of te onbelangrijk om nadelig te zijn voor de mededinging. Omdat deze verordening ook van toepassing is op franchiseovereenkomsten moet Vakcentrum daar natuurlijk over mee praten. Het Vakcentrum heeft schriftelijk gereageerd en tijdens de door het Europees Parlement georganiseerde hoorzittingen. Lees meer

Europees parlement steunt franchisenemer

Geen gedwongen winkelnering, vijftien dagen bedenktijd voordat contracten getekend worden, redelijke concurrentiebedingen en goede afspraken met betrekking tot internetverkopen. Dat zijn enkele belangrijke elementen uit het rapport over franchising dat in september 2017 door het Europees Parlement werd aangenomen. Het rapport is een Nederlands initiatief van EU-parlementslid Dennis de Jong waarbij het Vakcentrum nauw betrokken is geweest.

Het Europees Parlement benadrukt in het rapport ‘De werking van de franchising in de detailhandel’ dat de franchisenemer vaak de zwakkere partij is "omdat de franchiseformule in de regel is ontwikkeld door de franchisegever, de franchisenemer veelal in een financieel zwakkere positie verkeert en vaak minder goed geïnformeerd is dan de franchisegever en dus afhankelijk is van diens expertise." Lees meer.