Interessante publicaties locatiebeleid

Online verkoopstrategieen voor retailers - voorkant.png22-11-2021: Online verkoopstrategieën voor retailers
De toegevoegde waarde van onlinestrategieën voor retailers met een fysieke winkel

De inzichten uit dit onderzoek bieden retailers houvast en helpen hen op weg met hun online verkoopstrategieën. De manier waarop consumenten winkelen, is een steeds veranderende mix van fysiek en online. Om de fysieke retail toekomstbestendig te maken en te houden, is het van groot belang dat de fysieke retail innoveert als antwoord op de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van (online) winkelen. Een sterke onlinestrategie is daarom onmisbaar in deze tijd.

Het onderzoek - in opdracht van Platform De Nieuwe Winkelstraat - is uitgevoerd door Hogeschool van Amsterdam, CMI en TNO in samenwerking met retailers en experts uit de praktijk. Het onderzoek is gefinancierd door Stichting Detailhandelsfonds.

Download hier het onderzoeksrapport 'Online verkoopstrategieën voor retailers'.

Klantdata voor winkelgebieden - voorpagina.jpg01-07-2021: Klantdata voor winkelgebieden

In opdracht van platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoek uitgevoerd naar het effectief inzetten van klantdata in winkelgebieden. De inzichten uit dit onderzoek moeten vertegenwoordigers van collectieven inspireren om (meer) gebruik te maken van klantdata. Het onderzoek biedt concrete handvatten over hoe klantdata te verzamelen en in te zetten om de effectiviteit van marketingacties van het winkelgebied te verbeteren. Met uiteindelijk als doel om het bezoek, de tevredenheid en de verblijfsduur te verhogen en daarmee ook de omzet van de ondernemers te vergroten.  

Download hier het onderzoeksrapport 'Klantdata voor winkelgebieden'.

Onderzoek onder ondernemers, vastgoed en gemeenten: Corona leidt tot ander winkelgedrag en leegstand

De impact van het coronavirus op de detailhandel is groot. Net als het effect op winkelgebieden. In een grootschalige analyse onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten is ­gevraagd naar de verwachtingen voor de toekomst. De betrokken stakeholders schetsen een ­somber beeld waarbij omzetten kelderen, veel winkels verdwijnen en de leegstand stijgt naar 19%.

Duurzame en leefbare kernen richting 2025

Strategische visie van de Retailagenda

Het visiedocument kunt u hier downloaden.

Retail postcorona - impactanalyse (januari-februari 2021)

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Retail postcorona – impactanalyse (juli 2020)

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’

Overheden kunnen de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ gebruiken om te toetsen en te motiveren of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn. Hier vindt u meer informatie over de handreiking.
Interessant voor ondernemers die geconfronteerd worden met (wijzigingen) in bestemmingsplannen en zich daar een oordeel over willen vormen.

Denken, Durven, Doen, Delen; onderzoek naar 5 jaar BIZ in Nederland

Onder andere is onderzocht welke factoren een succesvolle BIZ-oprichting bevorderen of belemmeren, wat bepalend is voor de effectiviteit van de BIZ.
Het rapport is hier beschikbaar als pdf met een verwijzing naar online-resultaten.

05-10-2020 Week van de BIZ - Q&A voor winkelgebieden

Tijdens de Week van de BIZ (28 september - 2 oktober 2020) werden tijdens workshops diverse onderwerpen besproken m.b.t. de succesfacturen van een BIZ. Hoe haal je alles uit het plan wat erin zit? Wie moet je betrekken en waar liggen de prioriteiten? Hoe werk je aan draagvlak in het hele gebied? Wat staat er allemaal in (het nieuwe) BIZ-plan en wie schrijft het op?

Alle relevante informatie en vragen & antwoorden uit de workshops zijn samengevat in een Q&A. Bekijk hier de Q&A Week van de BIZ. De 'Week van de BIZ' werd o.a. georganiseerd door Platform De Nieuwe Winkelstraat.

05-11-2020 Stappenplan voor winkelgebieden: sociale meerwaarde als basis voor je merkstrategie

Bezoekers van een winkelgebied komen er niet alleen om te kopen, ze willen ook een plek om elkaar te ontmoeten. Deze sociale meerwaarde zorgt voor extra binding met bewoners en bezoekers en kan dan ook goed worden benut voor de positionering van een gebied. De Retailagenda presenteert i.s.m. platform De Nieuwe Winkelstraat de publicatie ‘Van groeten en ontmoeten naar verleiden en verblijden'. Hierin staat stap voor stap beschreven hoe je een merkstrategie ontwikkelt op basis van sociale meerwaarde.