Locatiebeleid

Een winkelgebied lokt consumenten als er voldoende aanbod en diversiteit is van winkels.
Winkeliers stemmen hun assortiment af op de lokale doelgroepen en presenteren dit zo uitnodigend mogelijk. De vastgoedeigenaren dragen zorg voor het onderhoud van hun pand en een aantrekkelijke pui. Voor andere doorslaggevende factoren zijn ze afhankelijk van de lokale overheid. Die is immers verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en voor de kwaliteit van winkelstraten. Alleen door lokale samenwerking kan een aantrekkelijk winkelgebied ontstaan. Belangrijk is dat er gezamenlijk keuzes worden gemaakt. Kansrijke winkelgebieden moeten worden versterkt en kansarme winkelgebieden gesaneerd.

Vakcentrum Bedrijfsadvies

Vakcentrum Bedrijfsadvies geeft onder andere individueel advies bij:

 • Vestigingsplaatsonderzoek

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw marktgebied. Wij doen vestigingsplaatsonderzoeken voor supermarkten, drogisterijen, slijterijen en (non-)foodspeciaalzaken. Bij een vestigingsplaatsonderzoek brengen wij in kaart wat het marktpotentieel van een bepaald marktgebied is. Vragen die hierbij onder andere aan bod komen zijn: Hoeveel inwoners zijn er? Hoe ziet de samenstelling van de bevolking eruit? Welke concurrenten zijn er in het markgebied aanwezig? Wat zijn sterke en zwakke punten en wat zijn de kansen en de bedreigingen in het marktgebied? 

Bent u niet zeker over het vestigingsplaatsonderzoek van de organisatie, dan kunt u deze door ons laten beoordelen. Interesse? Neem contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl.

 • Huur en Huurprijsverlaging op no cure, no pay basis

Het huurrecht is voor ondernemers anders dan voor particulieren. Lees hier het informatieblad over het huurrecht

Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft een uniek adviesproduct waarmee Vakcentrumleden een huurverlaging kunnen bewerkstelligen. En dat op basis van no cure no pay. Leden betalen dus pas een vergoeding voor de dienst, wanneer er met succes een huurverlaging is afgedwongen. Lees hier meer informatie over deze speciale dienst van Vakcentrum Bedrijfsadvies. U kunt ook de folder bekijken met meer informatie.

 • Bedrijfsjuridisch advies

Van de koop- of huurovereenkomst tot een geschil met de gemeente. Vakcentrum Bedijrfsadvies kan u ondersteunen bij vragen als: Welke stappen kunnen worden gezet wanneer een lokale lobby niet het vereiste resultaat heeft opgeleverd? Wanneer er iets moet worden rechtgezet? Wanneer een formele procedure bewandeld moet worden? Hoe kunt u schade verhalen wanneer een weg is afgesloten? Wat kunt u doen wanneer uw grootste concurrent zich naast u dreigt te vestigen? 

Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Vakcentrum Bedrijfsadvies. Onze deskundige bedrijfsjuristen en bedrijfseconomen weten als geen ander hoe je met dit soort situaties om kunt gaan. Onderwerpen waarin zij onder meer zijn gespecialiseerd:

bestemmingsplan omgevingsvergunning verkeersbesluiten
planschade bouwvergunning winkeltijdenwet
nadeelcompensatie huurprijsverlaging aan/verkoop van een pand
onteigening milieurecht oneigenlijke concurrentie
(bijvoorbeeld 'vliegende winkels')
 • Vastgoedontwikkeling en -beheer

  Via Vakcentrum Bedrijfsadvies kunt u ook een beroep doen op experts op het gebied van vastgoedontwikkeling- en beheer. Deze experts ondersteunen u bij het realiseren van vastgoedontwikkelingen voor ondernemers, al dan niet samen met andere ondernemers. Zij kunnen ook het volledige beheer van uw vastgoed uit handen nemen, ook als het gaat om risicomanagement, compliance en interne controle.
  Lees hier het artikel uit VakcentrumNieuws.

Lokaal Retailbelang

Lokaal Retailbelang richt zich namens ondernemers in de retailsector (detailhandel en winkelambacht) op de lokale, regionale en provinciale overheid. Het kan daarbij gaan om langdurige trajecten zoals het opstellen van een lokale detailhandels- of structuurvisie maar ook om de aanpak van actuele problemen zoals oneerlijke concurrentie van vliegende winkels.

Lokaal Retailbelang is een activiteit van het Vakcentrum in samenwerking met collega-brancheorganisaties in de detailhandel en MKB-Nederland.

Ondernemersverenigingen kunnen Lokaal Retailbelang inzetten als het gaat om:

 • het stimuleren en het opstellen van actuele detailhandels- en structuurvisies
 • het ontwikkelen van een visie op binnensteden en winkelgebieden
 • het begeleiden van de transformatie van winkelgebieden
 • het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplanen en -programma’s
 • het stimuleren van een adequate bereikbaarheid en een passend parkeerbeleid
 • het bestrijden van oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels

Daarnaast ijvert Lokaal Retailbelang voor een actieve rol van provincies als het gaat om detailhandel .

Kijk voor meer informatie op deze pagina .

De Nieuwe Winkelstraat

Voor een goed functionerend winkelgebied is een optimale samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren cruciaal. Dat is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Het Vakcentrum is partner in dit platform.

DNWS is een kennis- en netwerkcentrum dat zich bezig houdt met het vergaren en verspreiden van kennis over consumentengedrag en winkelgebieden. Leden van het Platform krijgen toegang tot die informatie. Klik hier voor meer informatie over Platform De Nieuwe Winkelstraat.

Volg uw gemeente en andere overheden

Wilt u de plannen in en van uw gemeente en andere overheden goed kunnen volgen, neem dan een abonnement op de digitale informatievoorziening van overheid.nl.  Op de website overheid.nl vindt u onder het kopje 'Berichten over uw buurt' de link 'Blijf op de hoogte'. Daar kunt u aangegeven voor welk postcodegebied u berichten wilt ontvangen. 

www.overheid.nl

Publicaties

Klik hier voor interessante publicaties over locatiebeleid

20-02-2022