Locatiebeleid

Een winkelgebied lokt consumenten als er voldoende aanbod en diversiteit is van winkels.
Winkeliers stemmen hun assortiment af op de lokale doelgroepen en presenteren dit zo uitnodigend mogelijk. De vastgoedeigenaren dragen zorg voor het onderhoud van hun pand en een aantrekkelijke pui. Voor andere doorslaggevende factoren zijn ze afhankelijk van de lokale overheid. Die is immers verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en voor de kwaliteit van winkelstraten. Alleen door lokale samenwerking kan een aantrekkelijk winkelgebied ontstaan. Belangrijk is dat er gezamenlijk keuzes worden gemaakt. Kansrijke winkelgebieden moeten worden versterkt en kansarme winkelgebieden gesaneerd.

Vakcentrum Bedrijfsadvies

Vakcentrum Bedrijfsadvies geeft onder andere individueel advies bij:

  • Vestigingsplaatsonderzoek

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw marktgebied. Wij doen vestigingsplaatsonderzoeken voor supermarkten, drogisterijen, slijterijen en (non-)foodspeciaalzaken. Bij een vestigingsplaatsonderzoek brengen wij in kaart wat het marktpotentieel van een bepaald marktgebied is. Vragen die hierbij onder andere aan bod komen zijn: Hoeveel inwoners zijn er? Hoe ziet de samenstelling van de bevolking eruit? Welke concurrenten zijn er in het markgebied aanwezig? Wat zijn sterke en zwakke punten en wat zijn de kansen en de bedreigingen in het marktgebied? 

Bent u niet zeker over het vestigingsplaatsonderzoek van de organisatie, dan kunt u deze door ons laten beoordelen. Interesse? Neem contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl.

  • Huur en Huurprijsverlaging op no cure, no pay basis

Het huurrecht is voor ondernemers anders dan voor particulieren. Lees hier het informatieblad over het huurrecht

Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft een uniek adviesproduct waarmee Vakcentrumleden een huurverlaging kunnen bewerkstelligen. En dat op basis van no cure no pay. Leden betalen dus pas een vergoeding voor de dienst, wanneer er met succes een huurverlaging is afgedwongen. Lees hier meer informatie over deze speciale dienst van Vakcentrum Bedrijfsadvies. U kunt ook de folder bekijken met meer informatie.

  • Bedrijfsjuridisch advies

Van de koop- of huurovereenkomst tot een geschil met de gemeente. Vakcentrum Bedijrfsadvies kan u ondersteunen bij vragen als: Welke stappen kunnen worden gezet wanneer een lokale lobby niet het vereiste resultaat heeft opgeleverd? Wanneer er iets moet worden rechtgezet? Wanneer een formele procedure bewandeld moet worden? Hoe kunt u schade verhalen wanneer een weg is afgesloten? Wat kunt u doen wanneer uw grootste concurrent zich naast u dreigt te vestigen? 

Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Vakcentrum Bedrijfsadvies. Onze deskundige bedrijfsjuristen en bedrijfseconomen weten als geen ander hoe je met dit soort situaties om kunt gaan. Onderwerpen waarin zij onder meer zijn gespecialiseerd:

bestemmingsplan omgevingsvergunning verkeersbesluiten
planschade bouwvergunning winkeltijdenwet
nadeelcompensatie huurprijsverlaging aan/verkoop van een pand
onteigening milieurecht oneigenlijke concurrentie
(bijvoorbeeld 'vliegende winkels')

De Nieuwe Winkelstraat

Voor een goed functionerend winkelgebied is een optimale samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren cruciaal. Dat is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Het Vakcentrum is partner in dit platform.

Het Kom-In-Actie-Traject van DNWS is er op gericht om de lokale samenwerking te verbeteren en samen te komen tot de juiste keuzes voor een toekomstbestendig winkelgebied.

DNWS is een kennis- en netwerkcentrum dat zich, naast de Kom-In-Actie-Trajecten, ook bezig houdt met het vergaren en verspreiden van kennis over consumentengedrag en winkelgebieden. Leden van het Platform krijgen toegang tot die informatie. Klik hier voor meer informatie over Platform De Nieuwe Winkelstraat.

Wilt u meer weten over De Nieuwe Winkelstraat of heeft u belangstelling voor een Kom-In-Aktie-Traject, bel dan met het Vakcentrum (0348 41 97 71) of stuur een bericht aan info@vakcentrum.nl. Een van de accountmanagers van DNWS neemt dan contact met u op.

Individueel of collectief

Het Vakcentrum kan u ondersteunen bij uw individuele keuzes (bijvoorbeeld als het gaat om vestigingsplaatsonderzoek) en bij het bevorderen van lokale samenwerking.

 

Publicaties

Handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’

Overheden kunnen de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ gebruiken om te toetsen en te motiveren of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn. Hier vindt u meer informatie over de handreiking.
Interessant voor ondernemers die geconfronteerd worden met (wijzigingen) in bestemmingsplannen en zich daar een oordeel over willen vormen.

Denken, Durven, Doen, Delen; onderzoek naar 5 jaar BIZ in Nederland

Onder andere is onderzocht welke factoren een succesvolle BIZ-oprichting bevorderen of belemmeren, wat bepalend is voor de effectiviteit van de BIZ.
Het rapport is hier beschikbaar als pdf met een verwijzing naar online-resultaten.