Locatiebeleid

Een winkelgebied lokt consumenten als er voldoende aanbod en diversiteit is van winkels.
Winkeliers stemmen hun assortiment af op de lokale doelgroepen en presenteren dit zo uitnodigend mogelijk. De vastgoedeigenaren dragen zorg voor het onderhoud van hun pand en een aantrekkelijke pui. Voor andere doorslaggevende factoren zijn ze afhankelijk van de lokale overheid. Die is immers verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en voor de kwaliteit van winkelstraten. Alleen door lokale samenwerking kan een aantrekkelijk winkelgebied ontstaan. Belangrijk is dat er gezamenlijk keuzes worden gemaakt. Kansrijke winkelgebieden moeten worden versterkt en kansarme winkelgebieden gesaneerd.

Voor individueel advies: Vakcentrum Bedrijfsadvies

Voor ondernemersverenigingen: Lokaal Retailbelang

Voor kennisontwikkeling / pilots: De Nieuwe Winkelstraat

Vastgoedontwikkeling

Vakcentrum Bedrijfsadvies

Vakcentrum Bedrijfsadvies geeft onder andere individueel advies bij:

  • Vestigingsplaatsonderzoek

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw marktgebied. Wij doen vestigingsplaatsonderzoeken voor supermarkten, drogisterijen, slijterijen en (non-)foodspeciaalzaken. Bij een vestigingsplaatsonderzoek brengen wij in kaart wat het marktpotentieel van een bepaald marktgebied is. Vragen die hierbij onder andere aan bod komen zijn: Hoeveel inwoners zijn er? Hoe ziet de samenstelling van de bevolking eruit? Welke concurrenten zijn er in het markgebied aanwezig? Wat zijn sterke en zwakke punten en wat zijn de kansen en de bedreigingen in het marktgebied? 

Bent u niet zeker over het vestigingsplaatsonderzoek van de organisatie, dan kunt u deze door ons laten beoordelen. Interesse? Neem contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl.

  • Huur en Huurprijsverlaging op no cure, no pay basis

Het huurrecht is voor ondernemers anders dan voor particulieren. Lees hier het informatieblad over het huurrecht

Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft een uniek adviesproduct waarmee Vakcentrumleden een huurverlaging kunnen bewerkstelligen. En dat op basis van no cure no pay. Leden betalen dus pas een vergoeding voor de dienst, wanneer er met succes een huurverlaging is afgedwongen. Lees hier meer informatie over deze speciale dienst van Vakcentrum Bedrijfsadvies. U kunt ook de folder bekijken met meer informatie.

  • Bedrijfsjuridisch advies

Van de koop- of huurovereenkomst tot een geschil met de gemeente. Vakcentrum Bedijrfsadvies kan u ondersteunen bij vragen als: Welke stappen kunnen worden gezet wanneer een lokale lobby niet het vereiste resultaat heeft opgeleverd? Wanneer er iets moet worden rechtgezet? Wanneer een formele procedure bewandeld moet worden? Hoe kunt u schade verhalen wanneer een weg is afgesloten? Wat kunt u doen wanneer uw grootste concurrent zich naast u dreigt te vestigen? 

Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Vakcentrum Bedrijfsadvies. Onze deskundige bedrijfsjuristen en bedrijfseconomen weten als geen ander hoe je met dit soort situaties om kunt gaan. Onderwerpen waarin zij onder meer zijn gespecialiseerd:

bestemmingsplan omgevingsvergunning verkeersbesluiten
planschade bouwvergunning winkeltijdenwet
nadeelcompensatie huurprijsverlaging aan/verkoop van een pand
onteigening milieurecht oneigenlijke concurrentie
(bijvoorbeeld 'vliegende winkels')

 

Lokaal Retailbelang

Lokaal Retailbelang richt zich namens ondernemers in de retailsector (detailhandel en winkelambacht) op de lokale, regionale en provinciale overheid. Het kan daarbij gaan om langdurige trajecten zoals het opstellen van een lokale detailhandels- of structuurvisie maar ook om de aanpak van actuele problemen zoals oneerlijke concurrentie van vliegende winkels.

Lokaal Retailbelang is een activiteit van het Vakcentrum in samenwerking met collega-brancheorganisaties in de detailhandel en MKB-Nederland.

Ondernemersverenigingen kunnen Lokaal Retail Belang inzetten als het gaat om:

  • het stimuleren en het opstellen van actuele detailhandels- en structuurvisies
  • het ontwikkelen van een visie op binnensteden en winkelgebieden
  • het begeleiden van de transformatie van winkelgebieden
  • het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplanen en -programma’s
  • het stimuleren van een adequate bereikbaarheid en een passend parkeerbeleid
  • het bestrijden van oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels

Kijk voor de adviseur in uw regio op www.lokaalretailbelang.nl

De Nieuwe Winkelstraat

Voor een goed functionerend winkelgebied is een optimale samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren cruciaal. Dat is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Het Vakcentrum is partner in dit platform.

DNWS is een kennis- en netwerkcentrum dat zich bezig houdt met het vergaren en verspreiden van kennis over consumentengedrag en winkelgebieden. Leden van het Platform krijgen toegang tot die informatie. Klik hier voor meer informatie over Platform De Nieuwe Winkelstraat.

Vakcentrum vastgoedontwikkeling en -beheer

Als ondernemer kijkt u vooruit – omdat uw onderneming groeit, u gaat fuseren of omdat er bijvoorbeeld (nieuwe) gemeentelijke ontwikkelingen spelen. Maar wat zijn de mogelijkheden of alternatieven? Het Vakcentrum Expertise netwerk biedt u ervaren sparringpartners voor deze en andere huisvestings- of vastgoedvraagstukken.

Vakcentrum Vastgoedontwikkeling en -beheer ondersteunt bij het realiseren van vastgoedontwikkelingen voor ondernemers, als dan niet samen met andere ondernemers.

Vakcentrum Vastgoedontwikkeling en -beheer kan ook het volledige beheer van uw vastgoed uit handen nemen, ook als het gaat om risicomanagement, compliance en interne controle.


Publicaties

Onderzoek onder ondernemers, vastgoed en gemeenten: Corona leidt tot ander winkelgedrag en leegstand

De impact van het coronavirus op de detailhandel is groot. Net als het effect op winkelgebieden. In een grootschalige analyse onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten is ­gevraagd naar de verwachtingen voor de toekomst. De betrokken stakeholders schetsen een ­somber beeld waarbij omzetten kelderen, veel winkels verdwijnen en de leegstand stijgt naar 19%.

Retail postcorona – impactanalyse
Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’

Overheden kunnen de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ gebruiken om te toetsen en te motiveren of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn. Hier vindt u meer informatie over de handreiking.
Interessant voor ondernemers die geconfronteerd worden met (wijzigingen) in bestemmingsplannen en zich daar een oordeel over willen vormen.

Denken, Durven, Doen, Delen; onderzoek naar 5 jaar BIZ in Nederland

Onder andere is onderzocht welke factoren een succesvolle BIZ-oprichting bevorderen of belemmeren, wat bepalend is voor de effectiviteit van de BIZ.
Het rapport is hier beschikbaar als pdf met een verwijzing naar online-resultaten.

 

28-08-2020