Duurzaamheid

Efficiënt omgaan met energie en afvalstromen, een actieve inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, het tegengaan van voedselverspilling, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en fair trade, biologisch en lokaal of duurzaam geproduceerde producten in het assortiment. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) is een belangrijk thema, zeker ook voor de zelfstandige detaillist. Ondernemers met oog voor duurzaamheid tonen maatschappelijke betrokkenheid. Ook op de politieke agenda heeft duurzaamheid prioriteit. Vakcentrum behartigt hierin uw belangen en biedt handvaten om MVO te integreren in uw bedrijfsvoering.

Energieleidraad voor uw winkel

Om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om uw winkel te verduurzamen, ontwikkelde het Vakcentrum in samenwerking met TNO een leidraad energiebesparing voor leden. De folder is voor leden beschikbaar.

Het volledige rapport van TNO is hier ook te downloaden.

Certificeringen

Supermarktondernemers en foodspecialiteitenwinkeliers worden gemotiveerd tot verdere verduurzaming. Twee certificeringen zijn hiervoor opgezet door het Vakcentrum.

Subsidies en regelgeving

Subsidieregelingen dragen bij aan het vergemakkelijken van duurzame keuzes op het milieugebied en voor personeelsparticipatie.

Ledverlichting

Steeds meer ondernemers stappen volledig over op ledverlichting. Led is milieuvriendelijker en kan leiden tot een forse energiebesparing. Lees verder

Energiecollectief

Met het Vakcentrum Energiecollectief kunnen leden kiezen voor groene stroom. En ook geld besparen. Lees verder

Samenwerkingspartners

Het Vakcentrum werkt in haar duurzame activiteiten samen met relevante partners. Lees verder

Verpakking

De (milieu)regels rond verpakkingen worden steeds strenger. Het Vakcentrum houdt ondernemers op de hoogte. Lees verder

Onderzoek duurzaamheid

Vakcentrumleden geven prioriteit aan het thema duurzaamheid. Het Vakcentrum ontwikkelt beleid, is politiek actief en ondersteunt haar achterban hierin. Lees verder