Duurzaamheid

Energiezuinige verlichting, duurzame inzetbaarheid van werknemers, het tegengaan van voedselverspilling en fair trade, biologisch en lokaal in het assortiment. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van duurzaamheid op de winkelvloer.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) wordt een steeds belangrijker thema, zeker ook voor de zelfstandige levensmiddelendetaillist. Ondernemers met oog voor duurzaamheid tonen maatschappelijke betrokkenheid. En hebben extra meerwaarde voor klanten en medewerkers, alsook voor de lokale overheid en leveranciers. Op de politieke agenda heeft duurzaamheid ook een prominente rol gekregen: er wordt gesproken over milieu, hergebruik en een circulaire economie.

Onderzoek duurzaamheid

Vakcentrumleden geven prioriteit aan het thema duurzaamheid. Het Vakcentrum ontwikkelt beleid, is politiek actief en ondersteunt haar achterban hierin. Lees verder

Certificeringen

Supermarktondernemers en foodspecialiteitenwinkeliers worden gemotiveerd tot verdere verduurzaming. Twee certificeringen zijn hiervoor opgezet door het Vakcentrum.

Subsidies

Subsidieregelingen dragen bij aan het vergemakkelijken van duurzame keuzes op het milieugebied en voor personeelsparticipatie.

Ledverlichting

Steeds meer ondernemers stappen volledig over op ledverlichting. Led is milieuvriendelijker en kan leiden tot een forse energiebesparing. Lees verder

Energiecollectief

Met het Vakcentrum Energiecollectief kunnen leden kiezen voor groene stroom. En ook geld besparen. Lees verder

Samenwerkingspartners

Het Vakcentrum werkt in haar duurzame activiteiten samen met relevante partners. Lees verder

Verpakking

De (milieu)regels rond verpakkingen worden steeds strenger. Het Vakcentrum houdt ondernemers op de hoogte. Lees verder