Erkende maatregelenlijst Detailhandel

Om aan de energiebesparingsverplichting te voldoen zijn Erkende maatregelenlijsten vastgesteld, met hierop de maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Indien alle van toepassing zijnde maatregelen zijn genomen, dan wordt automatisch voldaan aan de besparingsverplichting. Op 1 april zijn nieuwe Erkende maatregelenlijsten in werking getreden. Die zijn hier gepubliceerd, voor supermarkten en speciaalzaken geldt de lijst ‘Detailhandel’. Hier kunt u de lijst downloaden. Bij elke maatregel staat aangegeven wanneer deze van toepassing is, welke maatregelen alleen op een ‘natuurlijk’ moment rendabel zijn (zoals bij een verbouwing) en eventuele technische- en economische randvoorwaarden. De maatregelen richten zich onder meer op de isolatie van de gebouwschil, efficiëntie in ventilatie, verwarming en (product)koeling (tegengaan van verlies) en de toepassing van LED-verlichting. Welke maatregelen van toepassing zijn, is afhankelijk van de situatie. In plaats van erkende maatregelen kunnen alternatieve maatregelen worden getroffen, deze worden dan beoordeeld door de toezichthouder, de gemeente of omgevingsdienst.

Download hier 'Handreiking erkende maatregelen' van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.