Nieuwe regeling NOW vervangt regeling WerkTijdVerkorting (WTV)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de regeling WerkTijdVerkorting. Aanvragen kunnen vanaf maandag 6 april worden ingediend bij het UWV.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)is de vervanger van de regeling werktijdverkorting.

Voor de Werktijdverkorting kunnen bij SZW geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Aanvragen kunnen vanaf 6 april worden ingediend via een speciaal hiervoor opgezette website van het UWV.

05-04-2020