Regeling NOW biedt tegemoetkoming in de loonkosten

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) biedt een tegemoetkoming in de loonkosten. De maatregel is op 28 mei met vier maanden verlengd en (deels met terugwerkende kracht) gewijzigd.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

NOW aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via een speciaal hiervoor opgezette website van het UWV.

De eerste aanvraagperiode over de eerste periode (NOW 1) sluit op 5 juni.
Men streeft er naar dat het loket voor het aanvragen van NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 kunnen worden ingediend.

02-06-2020