Overzicht steunmaatregelen

Met het oog op de verlenging van de beperkingen wordt ook de overheidssteun verlengd.
Bekijk hier het overzicht van financiële regelingen uit het steunpakket.


TVL Q4 2021 en Q1 2022

De voorwaarden voor TVL Q4 zijn bekend. Aanvragen kan vanaf maandag 20 december 2021
Ook voor Q1 2022 komt TVL beschikbaar.

  • TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet hebben ten opzichte van de referentieperiodes (gewijzigd per 21-12-2021 was voorheen 30%. Deze wjziging moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Aanvragen kunnen al wel worden ingediend).
  • Voor TVL Q1 blijft de omzetverliesdrempel op 30%.
  • U hoeft niet eerder TVL aangevraagd te hebben
  • Uw onderneming heeft minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Dit berekenen we met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het gaat dus niet om uw werkelijke vaste lasten
  • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 100%
  • U krijgt maximaal € 550.000 subsidie
  • U kunt kiezen uit twee referentieperiodes: het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020
  • U kunt alleen aanvragen met eHerkenning vanaf niveau 3 of DigiD

Meer informatie en voorwaarden vindt u op de site van de RVO


NOW 5 en NOW 6

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december 2021 NOW 5 aanvragen. 

De grens op het maximaal te verogedne omzetverlies is voor NOW-5 en NOW-6 verhoogd van 80 naar 90%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Een subsidievoorschot voor NOW 5 kan tot en met 31 januari 2022 worden aangevraagd. 

NOW6 komt beschikbaar voor de maanden januari, februari en maart van 2022. 

Meer informatie over NOW en aanvragen.


Vaststelling NOW en TVL

Ondernemers die NOW en/of TVL subsidie hebben aangevraagd bij het UWV respectievelijk de RVO moeten zelf in actie komen om de verleende subsidie definitief te laten vaststellen. Als u dit verzuimt, heeft dat tot gevolg dat de betaalde subsidie moet worden terugbetaald. Kijk hier voor een overzicht met de data waarop uiterlijk definitieve vaststelling aangevraagd moet zijn


Besluit Bijstand Zelfstandigen

Zelfstandig ondernemers die onvoldoende inkomsten hebben voor hun levensonderhoud kunnen bij hun gemeente een Bbz-uitkering aanvragen. Er is geen vermogenstoets. De uitkering wordt per maand vastgesteld. Kijk voor de regels op de site van de Rijksoverheid.


Belastingmaatregelen

Het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers wordt automatisch verlengd tot 31 januari 2022. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. 

Ondernemers die nog niet eerder belastinguitstel hebben aangevraagd of alle schuld al hebben afgelost kunnen dit alsnog aanvragen. 

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Meer informatie (Site Rijksoverheid.nl)


Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit blijven ook in het eerste en tweede kwartaal van 2022 beschikbaar. Het gaat om onderstaande regelingen


Klik hier voor de informatie over steunmaatregelen op de site van de Rijksoverheid.

21-12-2021