De Nederlandse Franchise Code: een overwinning voor franchisenemers!

Met de NFC wordt een gezonder en evenwichtiger speelveld binnen de franchisesector verwezenlijkt. De code geeft duidelijke richtlijnen op het gebied van wederzijdse rechten en verplichtingen en informatievoorziening tijdens de gehele franchiserelatie.

NFC2

Voor franchisenemers een doorbraak:

  • Franchisenemers ontvangen relevante informatie en worden beter geïnformeerd voordat ze een franchiseovereenkomst sluiten.

  • Franchisenemers worden - indien gewenst - beter begeleid bij hun bedrijfsvoering.

  • Meer helderheid over het eigendom en het gebruik van marktinformatie.

  • Geen eenzijdige wijzigingen van belangrijke bepalingen in de franchiseovereenkomst.

  • Duidelijke afspraken over het non-concurrentiebeding, de besteding van de franchisevergoeding en transparantie in het conditiestelsel.

  • Per franchiseformule één onafhankelijke franchisenemersvereniging.

  • Alle overeenkomsten die de franchisesamenwerking regelen, vallen onder de NFC. Dus ook sideletters, addenda, huurovereenkomsten et cetera.

  • Franchisenemers mogen altijd een adviseur raadplegen.

  • Regelmatige evaluatie of afgegeven zekerheden niet aangepast moeten worden.

  • Overdracht aan rechtsopvolger kan op redelijke gronden niet worden geweigerd.

Wat kan het Vakcentrum voor u betekenen?

Het Vakcentrum heeft via één van haar leden en haar directeur een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de NFC. Als brancheorganisatie voor zelfstandige winkeliers in de fast moving consumer goods en franchisenemers is het Vakcentrum ook blij met de code. De presentatie van de NFC betekent voor ons echter niet het einde van dit traject. Onze volgende prioriteit is om ervoor te zorgen dat de code toegepast en gehandhaafd wordt. De introductie van wetgeving, die de toepassing van de NFC verplicht, is dan ook één van de volgende doelen van het Vakcentrum. Maar zover is het nog niet. Daar is ook uw steun voor nodig. En tot die tijd zal het Vakcentrum haar leden met raad en daad terzijde blijven staan. Jarenlange ervaring in de begeleiding van franchisenemers en franchisenemersverenigingen maakt dat alle relevante juridische en economische expertise hiervoor aanwezig is.

Hier vindt u de Nederlandse Franchise Code (NFC).