UBO moet zich registreren

Als gevolg van een Europese anti-witwasrichtlijn moeten UBO’s (Ultimate Benificial Owners) zich registreren bij de KvK. De UBO is de natuurlijke persoon met meer dan 25% van het economische belang in een rechtspersoon. Dat is dus de direct of indirect aandeelhouder van meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of certificaten. Maar dat is ook de persoon die de feitelijke zeggenschap heeft. Als niet duidelijk is of een persoon UBO is, dan moet die persoon als pseudo-UBO worden ingeschreven. Dan gaat het meestal om een persoon met feitelijke zeggenschap, zoals een vennoot van een VOF.

Registratie in het UBO-register wordt mogelijk vanaf 27 september. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven. Inschrijven van UBO’s is kosteloos.

Sommige gegevens uit het UBO register bij het KvK (zoals naam, woonplaats en het belang) zijn voor iedereen zichtbaar, andere (zoals BSN, woonadres, onderbouwende documenten en ID) alleen voor bevoegde autoriteiten. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de AVG.

Registreert u niet juist/op tijd, dan kan een boete worden opgelegd.

Zie voor meer informatie www.kvk.nl

 

28-07-2020